ซอฟต์แวร์ที่ใช้คำนวณไซเคิลไทม์

ซอฟต์แวร์ที่ใช้คำนวณไซเคิลไทม์ถูกแบ่งออกเป็นไฟล์ทั้งหมด 7 ประเภทตามรุ่นของแอคชูเอเตอร์
โปรดเลือกใช้ซอฟต์แวร์ (ไฟล์) ให้ตรงตามแอคชูเอเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่

คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อเปิดใช้งานโดยตรงหรือคลิกขวาเพื่อบันทึก (รูปแบบไฟล์ : ไมโครซอฟต์ / Excel)

<ข้อควรระวัง>
ซอฟแวร์นี้ทำงานด้วย Macro ใน Excel ดังนั้น กรณีที่มีคำเตือนปรากฏบนหน้าจอ ให้ทำการเลือก "เปิดใช้งาน"
หรือกรณีที่มีการตั้งค่าปิดใช้งานไว้ ให้เข้าไปที่การตั้งค่า Macro แล้วเปลี่ยนเป็น "เปิดใช้งาน Macro ทั้งหมด"
※ โปรดอ่านวิธีการตั้งค่าได้จากหน้านี้

ชื่อซอฟต์แวร์ ชื่อไฟล์ ซีรี่ส์ของแอคชูเอเตอร์ที่ใช้ได้ (แบบ)
หุ่นยนต์แกนเดี่ยว /
โรโบซิลินเดอร์Ⅰ
01_TANJIKU_RC-1(Normal-Spec)_34.xls
 • ISA(ISPA)/ISDA(ISPDA)/ISDACR(ISPDACR)/ISWA(ISPWA)
 • NS/IF/FS/RS
 • LSA
 • RCS3(CT8)
 • RCS2(SS, RA, SR, RGS, RGD, A, F, RT)
หุ่นยนต์แกนเดี่ยว /
โรโบซิลินเดอร์Ⅱ
ใช้ร่วมกับ
Off-board turning
ได้
02_TANJIKU_RC-2(High-Spec)_34.xls
 • ISB(ISPB)/ISDB(ISPDB)/ISDBCR(ISPDBCR)
 • SSPA/SSPDACR
 • RCS3/RCS3CR
 • RCS2/RCS2CR
ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
Off-board turning
ได้
03_TANJIKU_RC-2(Normal-Spec)_34.xls
โรโบซิลินเดอร์
(เซอร์โว 24V)
ใช้ร่วมกับ
Off-board turning
ได้
04_RC-24VSERVO(High-Spec)_33.xls
 • RCA
ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
Off-board turning
ได้
05_RC-24VSERVO(Normal-Spec)_34.xls
 • RCA2
 • RCA
 • RCL
โรโบซิลินเดอร์
(พัลส์มอเตอร์)Ⅰ
06_RC-PULSE-1(Normal-Spec)_34.xls
 • RCP3
 • RCP2/RCP2CR/RCP2W
 • ERC2
โรโบซิลินเดอร์
(พัลส์มอเตอร์)Ⅱ
ใช้กับกำลัง (Output) สูง 07_RC-PULSE-2(High-Spec)_36.xls
 • RCP6(RCP6S)
 • RCP5
 • RCP4/RCP4W
 • ERC3/ERC3D/ERC3CR
ใช้กับกำลัง (Output) สูงไม่ได้ 08_RC-PULSE-2(Normal-Spec)_36.xls