ซอฟต์แวร์เลือกรุ่นมอเตอร์ DD

ท่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับใช้เลือกรุ่นมอเตอร์ DD

คลิกที่ชื่อไฟล์เพื่อเปิดใช้งานโดยตรงหรือคลิกขวาเพื่อบันทึก
(รูปแบบไฟล์ : ไมโครซอฟต์ / Excel)

ซอฟต์แวร์เลือกรุ่นมอเตอร์ DD
ชื่อซอฟต์แวร์ ชื่อไฟล์
ซอฟต์แวร์สำหรับใช้เลือกรุ่น
มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบไดเร็ค
DDmotor20140611.xls(178kB)