ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม จากการที่ใช้งานซอฟต์แวร์ จะถือว่าลูกค้ายอมรับในสัญญาข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์แล้ว ดังนั้นก่อนใช้งานซอฟต์แวร์ของให้ท่านได้อ่านสัญญาข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ก่อน และเฉพาะกรณีที่ท่านยอมรับในสัญญานี้เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดโปรแกรม LC-LADDER(LC-LDS-01)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรมแก้ไขแลดเดอร์ LC-LADDER(LC-LDS-01) สำหรับ MSEP-LC

เวอร์ชั่นล่าสุดของ LC-LADDER(LC-LDS-01) มีดังตารางต่อไปนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้งานแล้วสามารถทำการดาวน์โหลดได้
หากยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะดาวน์โหลดได้

ประเภท ชื่อซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่นล่าสุด OS ที่ใช้งานได้ ช่วงที่เวลาที่เปิดให้ใช้งานได้ทุกคน ดาวน์โหลด
โปรแกรมแก้ไขแลดเดอร์ MSEP-LC LC-LADDER(LC-LDS-01) V1.00.000 Windows7 (เวอร์ชั่น 32bit, เวอร์ชั่น 64bit)
WindowsXP (เวอร์ชั่น 32bit) ขึ้นไป
เดือนมีนาคม ปี 2557 หน้าสำหรับดาวน์โหลด

เกี่ยวกับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้งาน

หากลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้งานโฮมเพจของบริษัทฯ ท่านจะสามารถใช้บริการดังต่อไปนี้ได้

  • ดาวน์โหลด LC-LADDER (โปรแกรมสำหรับ MSEP-LC)
  • ดาวน์โหลดดรอว์อิ้งค์ CAD แบบ 2 มิติ / คู่มือการใช้งาน (PDF)

สำหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้งาน โปรดดำเนินการจากหน้าด้านล่างนี้

ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าเคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้งานมาก่อนแล้วหรือไม่ ได้ที่หน้าแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้งาน