ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับชุดสร้างโปรแกรม SEL (SEL Program Generator)

สามารถดาวโหลดชุดสร้างโปรแกรม SEL (SEL Program Generator) ได้

หลังดาวน์โหลดแล้วให้ทำการแตกไฟล์ จะพบไฟล์ชื่อ [Setup.exe] ในโฟลเดอร์ ให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

ชื่อ / สเปค เวอร์ชั่น OS ที่ใช้งานได้ ช่วงที่เวลาที่เปิดให้ใช้งานได้ทุกคน ดาวน์โหลด
ชุดสร้าง
โปรแกรม SEL
(SEL Program Generator)
สเปคการลงสี V4.1.0.0 Windows7
Windows8/8.1
Windows 10
กันยายน 2560 SelGen_Dispensing_4100.zip(21MB)
สเปคการขัน V4.1.2.0 SelGen_ScrewTightening_4120.zip(22MB)
สเปคการบัดกรี V4.1.1.0 SelGen_Soldering_4110.zip(37MB)
※ ทุกสเปครองรับ "ฟังชั่นจำลองการทำงาน (Simulator function)"