ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม จากการที่ใช้งานซอฟต์แวร์ จะถือว่าลูกค้ายอมรับในสัญญาข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์แล้ว ดังนั้นก่อนใช้งานซอฟต์แวร์ของให้ท่านได้อ่านสัญญาข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ก่อน และเฉพาะกรณีที่ท่านยอมรับในสัญญานี้เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้

เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์MEC(เมค)

สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์สำหรับ MEC คอนโทรลเลอร์

สำหรับไฟล์ที่ขยายตัวได้เอง(.exe) นั้น อาจมีกรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความปลอดภัยของเบราเซอร์ ในกรณีนี้ กรุณาใช้ไฟล์ย่อขนาดในรูปแบบ ZIP หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้ทำการแตกไฟล์แล้วจึงทำการ Install

คอนโทรลเลอร์ที่รองรับ เวอร์ชั่น วันที่เวอร์ชั่นอัพ ดาวน์โหลด
PMEC/AMEC
ERC3(MEC Mode)
V.2.00.00.00 26 ตุลาคม 2554 หน้าสำหรับดาวน์โหลด

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม อาจมีกรณีที่จำเป็นต้องอัพเดต OS ก่อนที่จะ Install กรุณาหัวข้อควรระวังที่อยู่ด้านล่างของหน้า นอกจากนี้, ในกรณีที่ใช้งานเวอร์ชั่นเก่า (V.1.00.00.00~V.1.00.05.00) กรุณาอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้ด้วย

ฟังก์ชั่นของ MEC ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

  • สามารถ เปลี่ยนแปลง Data ของตำแหน่งหยุด, ทดลองเดินเครื่อง เป็นต้น
  • ฟังก์ชั่นหยุดระหว่างทาง
  • ฟังก์ชันกดค้าง
  • เปลี่ยนแปลง Coordinate

ข้อมูล OS ที่รองรับ

Windows 2000(SP4ขึ้นไป)、Windows XP(Ver 32bit /SP2ขึ้นไป)、Windows Vista(Ver 32bit)、Windows 7(Ver 32bit)

  • OS ที่เป็นVer 64bit นั้นอาจมีกรณีที่ไม่ทำงาน ดังนั้นขอให้ระมัดระวังไว้

คู่มือการใช้งาน

ก่อนใช้งานซอฟต์แวร์ ขอให้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและทำการอ่านด้วย

หัวข้อควรระวัง

การ Install MECซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นต้องมี WindowsXP SP2 ขึ้นไป
หากไม่ได้ตามเงือนไขนี้ จำเป็นต้องทำการอัพเดต OS ของเครื่องPC
ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ระบุด้านล่างนี้ให้นำไป Copy ไว้ที่เครื่อง PC ที่ต้องการ เมื่อทำการ Run จะดำเนินการอัพเดต

Windows2000 SP4 Install
Windows XP SP2 Install
  • OS ของ Windows ที่ระบุอยู่ด้านบน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการSupport จากMicrosoft แล้ว
    การอัพเดตนั้น ขอให้เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง