ไฟล์อัพเดต TB-02

ขั้นตอนการอัพเดต

1 ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดต (ไฟล์ ZIP)

2 ทำการคลิกเพื่อแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา (ไฟล์ ZIP)

3 วางไฟล์ "TB02_160.pct" ที่แตกออกมาได้ไว้ Root folder ของ SD Card

4 ทำการอัพเดตตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือขั้นตอน (PDF)

อัพเดต TB-02
[ไฟล์อัพเดต]
ชื่อ เวอร์ชั่น ช่วงที่เวลาที่เปิดให้ใช้งานได้ทุกคน ไฟล์อัพเดต
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไฟล์
อัพเดต
TB-02
Ver160 เดือนเมษายน
2560
TB02_160.pct TB02_160.zip(9MB)
*ข้อควรระวังในการนำไฟล์อัพเดตไปใช้งาน *
1. หลังทำการดาวน์โหลดจะต้องแตกไฟล์ ZIP ทุกครั้ง
2. ให้นำไฟล์ "TB02_160.pct" ไปใช้งาน
3. ทำการอัพเดตโดยวางไฟล์ไว้ใน Root folder ของ SD Card
4. จะต้องอ่านคู่มือขั้นตอน (PDF) ก่อนทำการอัพโหลด

[คู่มือขั้นตอน]
ชื่อ ดาวน์โหลด
คู่มือขั้นตอน TB02_SW-Update_Rev211J.pdf(1.3MB)