เกี่ยวกับลิงค์


ท่านสามารถกำหนดและตั้งค่าลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ได้ตามที่ต้องการ
ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้และกรอกแบบฟอร์มแจ้งการลิงค์มาให้บริษัทฯ หลังจากทำการแปะลิงค์แล้ว

ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการลิงค์มายังเว็บไซต์นี้
1. ข้อมูลของเว็บไซต์นี้ หรือ URL อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. โปรดเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเป็นหน้าต่างใหม่
3. โปรดแนบลิงค์ที่จะเข้ามายังเว็บไซต์นี้เป็นหน้าแรกสุด (http://www.iai-robot.co.th/)
4. เครื่องหมายโลโก้ของบริษัทฯ และรูปภาพ ไฟล์ PDF ข้อมูล CAD และอื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ไม่สามารถนำไปใช้ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
5. การเขียนระบุชื่อบริษัทฯ โปรดเขียนว่า "บริษัทจำกัด ไอเอไอ" หรือ "ไอเอไอ จำกัด"
วิธีการใส่ลิงค์
ไม่จำเป็นต้องแจ้งเพื่อขออนุญาตก่อนทำการการลิงค์ แต่หลังจากลิงค์แล้วจะต้องกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม [ส่ง] เพื่อแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อมาที่→ info@iai-robot.co.th
・ข้อมูลของลูกค้าที่กรอกจะใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

▼ แบบฟอร์มแจ้งการลิงค์
ชื่อบริษัท (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
ชื่อผู้ติดต่อ (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
ชื่อผู้ติดต่อ ฟุริกานะ (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
หน่วยงาน (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
ตำแหน่ง
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ (ที่อยู่ติดต่อ) (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
รหัสไปรษณีย์
←โปรดเลือกจังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์แอดเดรส (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
อีเมล์แอดเดรสสำหรับยืนยัน (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
ขอความกรุณากรอกอีเมล์เพื่อยืนยันอีกครั้ง
URL ที่อยู่ลิงค์ (กรุณากรอกหัวข้อนี้)
วันที่แปะลิงค์ (วัน เดือน ปี)
(กรุณากรอกหัวข้อนี้)

โปรดตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนคลิกปุ่มส่ง
ข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอนี้จะถูกส่งออกไป โดยไม่แสดงหน้าจอยืนยันก่อนส่ง