ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่

เปิดตัวการลดระยะเวลาทำงานให้สั้นลงได้ด้วย โรโบซิลินเดอร์ แบบความเร็วสูง RCS3-CT ซีรี่ส์!!

จุดเด่นของโรโบซิลินเดอร์® แบบความเร็วสูง RCS3-CT ซีรี่ส์

จุดเด่น 1 กำหนดให้ใช้แยกเฉพาะ เป็นใช้สำหรับแกนแนวนอน, .ใช้สำหรับแกนแนวตั้ง

ไลน์อัพ ใช้สำหรับแกนแนวนอน(RCS3-CT8C)และใช้สำหรับแกนแนวตั้ง(RCS3-CTZ5C)
สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้

จุดเด่น 1

จุดเด่น 2 ความเร็วสูงสุด1.4 เท่า, ความเร่งความหน่วงสูงสุด 3.2 เท่า(เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม RCS3-SA8C)

จากการขยายขนาดมอเตอร์, ทำให้มีรอบหมุนสูงและทบทวนวัสดุโครงสร้าง โดยใช้ RCS3 ซีรี่ส์ซึ่งเป็นโรโบซิลินเดอร์ที่เร็วที่สุดเป็นพื้นฐาน, จนสามารถทำให้มีความเร็วสูงสุด2500mm/s(เทียบกับรุ่นเดิม 1.4เท่า)ความเร่งความหน่วงสูงสุด3.2G(เทียบกับรุ่นเดิม 3.2เท่า)เป็นจริงได้ จากผลที่ได้นี้ ทำให้เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ลดลงได้ถึง 50%เมื่อเทียบกับในรุ่นเดิม (กรณีของเงื่อนไขตามกราฟด้านขวา)

จุดเด่น 3 สามารถใช้คอนโทรลเลอร์สำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยว/หลายแกนได้

จุดเด่น 1 ได้จัดเตรียมคอนโทรลเลอร์สำหรับหุ่นยนต์แกนเดี่ยวและคอนโทรลเลอร์สำหรับหุ่นยนต์หลายแกนซึ่งมี Cost performance ที่ดี

จุดเด่น 4 แอพพลิเคชั่น

สามารถใช้ในรูปแบบของเครื่องขนส่งความเร็วสูง โดยการผสมใช้ร่วมกันของ CT8C และ CTZ5C เหมาะสมกับการขนส่งความเร็วสูงสำหรับส่งชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบา ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นชิ้นส่วนไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

จุดเด่น 3