การสัมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1. การสัมมนาเพื่อการทดลองใช้งานโรโบซิลินเดอร์®

สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ออกแบบ

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สามารถใช้งาน
โรโบซิลินเดอร์ได้ทันทีแม้จะเพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรก จัดเตรียมเนื้อหาไว้รองรับทั้งฉบับเริ่มต้น ฉบับติดตั้งใช้งานและฉบับประยุกต์เพื่อการใช้งานจริง

บรรยากาศการสัมมนา

2. สัมมนาภาษา SEL (การเขียนโปรแกรม)

เหมาะสำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงเครื่องจักร นักออกแบบ หรืองานด้านซ่อมบำรุง

[รายละเอียดงานสัมมนา]
สัมมนา Workshop โดยใช้หุ่นยนต์แบบ TableTop ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพียงคอร์สเดียวสามารถเสริมสร้างความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยเน้นภาษาคำสั่งที่ใช้งานบ่อย

3. งานสัมมนาหัวข้อหุ่นยนต์สกาล่า

เหมาะสำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงเครื่องจักร นักออกแบบ หรืองานด้านซ่อมบำรุง

[รายละเอียดงานสัมมนา]
ท่านจะได้เห็นการทำงานของเครื่องจริงพร้อมรับฟังการบรรยายวิธีใช้งานแบบ
เฉพาะกับหุ่นยนต์สกาล่า ตลอดจนวิธีการซ่อมบำรุงพื้นฐานและการเขียนโปรแกรม

4. การสัมมนาเพื่อการดูแลรักษา

สำหรับพนักงานซ่อมบำรุง

แนะนำวิธีการบำรุงรักษาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ด้วยเครื่องจริง

[รายละเอียดงานสัมมนา]
(ระยะเวลาสัมมนา : 3-5 ชม.)
・วิธีการอัดจารบี
・วิธีการเปลี่ยนแผ่นสแตนเลส
・วิธีการเปลี่ยนมอเตอร์
・วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์
・วิธีการตรวจสอบเอนโค้ดเดอร์

5. ตั้งค่า CC-LINK / ตั้งค่า DeviceNet

เหมาะสำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงเครื่องจักรและงานด้านซ่อมบำรุง

[รายละเอียดงานสัมมนา]
ผู้บรรยายจะสาธิตการตั้งค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ที่รองรับระบบ
Field network และโหมดการทำงานด้วยเครื่องจริง
(คอนโทรลเลอร์ของบริษัทฯ และ PLC) ประกอบการอธิบาย
คอร์สสัมมนา CC-LINK และ DeviceNet จะใช้เวลาอย่างละครึ่งวัน
ท่านสามารถเลือกคอร์สใดคอร์สหนึ่งหรือทั้งสองคอร์สได้