ตารางสัมมนาออนไลน์

ตารางสัมมนาออนไลน์

Seminar name User Dealer Start Agenda Remarks
What is IAI ? 1 1 1/Feb/2021

① Company profile

② Production Line up

③ Brandnew model

Elecylinder 1 1 1/Feb/2021

① What is Elecylinder ?

② Merit of AVD control

③ Sales Point for each model

For Beginner
Show Room Tour 1 1 8/Feb/2021

① Introduce of each demo units

② Q&A

Basic
Mechanical ①
1 1/Feb/2021

① What is the cycle time and tact time ?

② What is the duty ?

③ How to use the cycletime calculator

Basic
Mechanical ②
1 8/Feb/2021

① What is Encoder (WA/ABS/INC) ?

② Repeatability and Straightness

③ Instration direction

Basic
Mechanical ③
1 15/Feb/2021

① What is the moment and over hang ?

② Calculation of moment and over hang

③ How to check the catalog

Basic
Mechanical ④
1 22/Feb/2021

How to select

① RCP single axis

② ISB single axis

Must take Basic Mechanical ①②③ first
Basic
Electric ①
1 1/Feb/2021

① What is controller ?

② Controller lineup

③ Outline of CON and SEL

Basic
Electric ②
1 8/Feb/2021

① What is Field Network

② Typical type of network

③ Difference from PIO

Focus
Technology ①
1 1 8/Feb/2021

Details of RCON controller

Focus
Technology ②
1 1 15/Feb/2021

Details of Force control

① Push motion

② Servo Press

Focus
Technology ③
1 1 15/Feb/2021

Arm Type Robots

① IXA

② WU

1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. กรุณาสมัครก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
3. จำนวนผู้เข้าร่วมต่อหนึ่งสัมมนาประมาณ 5 คน
4. เอกสารจะจัดส่งเป็นข้อมูล
5. ใช้ Teams ในการสัมมนา (บางกรณีอาจใช้ Zoom)

ชื่อบริษัท
ชื่อผู้รับผิดชอบ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ชื่อสัมมนา
วัน/เวลาที่เข้าร่วมสัมมนา