ดรอว์อิ้งค์ CAD แบบ 2 มิติ (DXF) / คู่มือการใช้งาน (PDF)・หน้าจอล็อคอิน

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วโปรดกรอกอีเมล์แอดเดรส / รหัสผ่านเพื่อล็อคอินเข้าระบบ

※ บริการนี้สามารถล็อคอินได้ด้วยอีเมล์แอดเดรส / รหัสผ่านที่ใช้ตอนล็อคอิน [FAQ] หรือ [IAI Net Store] ได้
โปรดดูที่หมายเหตุขณะลงทะเบียน กรณีลืมรหัสผ่าน โปรดตรวจสอบได้จากหน้านี้

อีเมล์แอดเดรส ←โปรดกรอกอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขด้วยอักษรขนาดครึ่งตัว
รหัสผ่าน ←โปรดกรอกอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขด้วยอักษรขนาดครึ่งตัว
       
* ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ที่นี่ *
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน โปรดลงทะเบียนจาก [แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งาน] ที่นี่
* กรณีที่ลงทะเบียนไม่ได้ *
หากพบปัญหา [ลงทะเบียนไม่ได้] หรือ [ลืมรหัสผ่าน] โปรดอ่านคำแนะนำได้จากที่นี่
* ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ที่นี่ *
* กรณีที่ลงทะเบียนไม่ได้ *