แคตตาล็อค

ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดในแคตตาล็อคและคู่มือการใช้งานที่ตีพิมพ์ออกไปแล้ว

คำชี้แจงตารางแก้ไขคำผิดในแคตตาล็อค

ทางบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์คำผิดในแคตตาล็อคที่ตีพิมพ์ไปก่อนหน้านี้
อนึ่ง ขอให้ผู้ที่ครอบครองและใช้งานแคตตาล็อคดังต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดใน "ตารางแก้ไขคำผิด" เพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง

ชื่อแคตตาล็อค หมายเลขแคตตาล็อค วันที่ตีพิมพ์ ไฟล์ PDF ตารางแก้ไขคำผิด [ความจุ] แคตตาล็อคที่แก้ไขคำผิดแล้ว
แบบ 6 แกนพร้อมฟังก์ชั่น PLC
MSEP-LC
CJ0216-1A เดือนมีนาคม ปี 2557 SEIGOHYOU_CJ0216-1A-1.pdf(PDF: 149KB) แคตตาล็อค
คอนโทรลเลอร์ตำแหน่งสำหรับโรโบซิลินเดอร์ ACON-CA
คอนโทรลเลอร์ตำแหน่งสำหรับมินิซิลินเดอร์ DCON-CA
CJ0211-1A ธันวาคม ปี 2556 SEIGOHYOU_CJ0211-1A.pdf(PDF: 337KB) แคตตาล็อค
ซีรี่ส์กริปเปอร์แนวนอน CJ0207-1A พฤศจิกายน ปี 2556 SEIGOHYOU_CJ0207-1A.pdf(PDF: 39KB) แคตตาล็อค
หุ่นยนต์แบบ
เทเบิลท็อปส์
ซีรี่ส์ TTA
CJ0206-1A ตุลาคม ปี 2556 SEIGOHYOU_CJ0206-1A.pdf(PDF: 0.1MB) แคตตาล็อค
แคตตาล็อค
รวมสินค้าโรโบซิลินเดอร์ 2556
CJ0203-1A สิงหาคม ปี 2556 SEIGOHYOU_CJ0203-1A.pdf(PDF: 9.6MB) กลับไปยังหน้าดาวน์โหลดแคตตาล็อค
โรโบซิลินเดอร์
แบบโรตารี่กลวงขนาดกลมโต
RCS2-RTC
CJ0167-1A สิงหาคม ปี 2553 SEIGOHYOU_CJ0167-1A-1.pdf(PDF: 0.6MB) แคตตาล็อค
แคตตาล็อค
รวมสินค้าโรโบซิลินเดอร์ 2553
CJ0159-1A มีนาคม ปี 2553 SEIGOHYOU_CJ0159-1A.pdf(PDF: 1.0MB) กลับไปยังหน้าดาวน์โหลดแคตตาล็อค
มินิโรโบซิลินเดอร์ CJ0143-5A สิงหาคม ปี 2554 SEIGOHYOU_CJ0143-5A.pdf(PDF: 89KB) แคตตาล็อค
CJ0143-3A กันยายน ปี 2552 SEIGOHYOU_CJ0143-3A.pdf(PDF: 0.9MB)
CJ0143-2A พฤษภาคม ปี 2552 SEIGOHYOU_CJ0143-2A.pdf(PDF: 0.3MB)
CJ0143-1A เมษายน ปี 2552 SEIGOHYOU_CJ0143-1A.pdf(PDF: 0.7MB)
RCP4 / ชุดควบคุมพาวเวอร์ 150 PCON-CA CJ0182-2A กันยายน ปี 2554 SEIGOHYOU_CJ0182-1A_2A.pdf(PDF: 0.2MB) แคตตาล็อค
โรโบซิลินเดอร์
พร้อมคอนโทรลเลอร์ในตัว
ซีรี่ส์ ERC3
CJ0184-1A กันยายน ปี 2554 SEIGOHYOU_CJ0184-1A.pdf(PDF: 0.9MB) แคตตาล็อค
แคตตาล็อค
รวมสินค้าโรโบซิลินเดอร์ 2555
CJ0188-1A เมษายน ปี 2555 SEIGOHYOU_CJ0188-1A.pdf(PDF: 4.2MB) กลับไปยังหน้าดาวน์โหลดแคตตาล็อค