ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของ IAI มุ่งสู่การพัฒนาคุณสมบัติ, การใช้งานที่สะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์
แอคชูเอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างของ
Ball screw, Linear guide, Servo motor ซึ่งใช้ทำหน้าที่แปรรูป / ขนส่งต่างๆในเครื่องจักรที่ใช้ผลิต /
ไลน์การผลิต เป็นต้น
ท่านสามารถเลือกดูหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ IAI ได้จากแต่ละหมวดหมู่ด้านล่างนี้
Elecylinder® โรโบซิลินเดอร์® โรโบซิลินเดอร์ขนาดเล็กมาก®
หุ่นยนต์แกนเดี่ยว หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉาก หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากความเร็วสูง
หุ่นยนต์แบบตั้งโต๊ะ
(Table top)
หุ่นยนต์แบบสกาล่า แอคชูเอเตอร์แบบ
Linear servo
รองรับสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ
คอนโทรลเลอร์ / ออปชั่นอื่นๆ

แจ้งข้อมูล (สถานการณ์ - แผนการ) การยกเลิกการผลิตหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมของ IAI ในแต่ละรุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาทดแทน

สามารถรับชมวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ได้

  • Home
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์