การแจ้งเกี่ยวกับการยกเลิกการผลิต

แจ้ง>ช่วงเวลาที่เสร็จสิ้นการผลิต< (สถานการณ์ - แผนการ) การยกเลิกการผลิตหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมของ IAI ในแต่ละรุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาทดแทน

หลังจากเสร็จสิ้นการผลิต จะมีเป้าหมายในการดูแล, ซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 10 ปี แต่ขึ้นอยู่กับสภาพการจัดซื้อชิ้นส่วนที่ใช้ หรือจำนวนของชิ้นส่วนอะไหล่ที่เหลือ อาจจะมีกรณีที่ตอบสนองได้ยาก แม้ว่าจะยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด รุ่นที่มีสัญลักษณ์ △ กรุณาติดต่อกับทางบริษัท

รุ่นที่ผลิตต่อนั้น รูปร่าง, ขนาดประกอบ, การต่อสายไฟต่างๆ จะไม่มีความสอดคล้องกับรุ่นเดิม สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามกับทางบริษัท

แอคชูเอเตอร์

○:รองรับ
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่รองรับ

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลา
สิ้นสุด
การผลิต
รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มาทดแทน)
สถานภาพการดูแลซ่อมบำรุง
IA IA ธันวาคม
ปี 2544
ISB ×
ISP SXM
SYM
SZM
MXS
MXM
MXMX
MYS
MYM
MZS
MZM
LXM
LXMX
LXUMX
LYM
LZM
WXM
WXMX
กันยายน
ปี 2558
ISPB
ISPA
ICSP ICSB
ICSA
ISD S
M
MX
L
LX
กันยายน
ปี 2558
ISDB
ISPD S
M
MX
L
LX
กันยายน
ปี 2558
ISPDB
ISDCR S
M
MX
L
LX
กันยายน
ปี 2558
ISDBCR
ISPDCR S
M
MX
L
LX
W
WX
กันยายน
ปี 2558
ISPDBCR
IS T
SXM
SYM
SZM
MXS
MXM
MXMX
MYS
MYM
MZS
MZM
LXM
LXMX
LXUMX
LYM
LZM
สิงหาคม
ปี 2557
ISB
(ผลิตภัณฑ์แนะนำ)

ISA
ICS ICSB
(ผลิตภัณฑ์แนะนำ)

ICSA
DS-S SA4
SA5
SA6
A4R
A5R
A6R
ตุลาคม
ปี 2551
RCA、RCS2
EX 12EX สิงหาคม
ปี 2550
RCP2-BA□□
AS 12L
12G2
12R2
12H2
12V
CS-DC
12AR
ตุลาคม
ปี 2546
ISB ×
E/F 12E
12ED
12F
12FD
ตุลาคม
ปี 2546
ISB、RCA
AS เก่า 12G
02G
02W
12GR
12R
02R
GSJ
RP
MR
CR
ธันวาคม
ปี 2544
ISB ×
โรโบซิลินเดอร์ RC ตุลาคม
ปี 2547
RCP5
RC-S
RCP SA5
SA6
SS
SM
SSR
SMR
RSA
RMA
RSW
RSI
RMI
RMW
RSIW
RMIW
RSGS
RMGS
RSGD
RMGD
RSGB
RMGB
G10
ตุลาคม
ปี 2547
RCP5
TA TA 28
35
ธันวาคม
ปี 2546
TX

※ กรณีที่นำคอนโทรลเลอร์ซึ่งเคยใช้กับรุ่นที่ยกเลิกการผลิตไปแล้ว เช่น ISP มาใช้กับรุ่นถัดไป เช่น ISPB หรือ ISPA อาจไม่สามารถใช้งานได้เลยทันที เนื่องจากเวอร์ชั่นและค่าพารามิเตอร์อาจแตกต่างกัน

คอนโทรลเลอร์

○:รองรับ
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่รองรับ

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาสิ้นสุด
การผลิต
รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มา
ทดแทน)
สถานภาพการดูแลซ่อมบำรุง
IA IA-S ธันวาคม
ปี 2544
XSEL ×
IA-M ธันวาคม
ปี 2544
XSEL ×
M-SEL มิถุนายน
ปี 2544
XSEL ×
DS DS-S DS-S-C1 ตุลาคม
ปี 2551
ASEL
SA-C SA-C1,C2,
C3,C4
ธันวาคม
ปี 2544
ASEL ×
DS-C DS-C1,C2,
C3,C4
Super SEL
คอนโทรลเลอร์
SEL-F F สิงหาคม
ปี 2550
SSEL ×
SEL-ES M-SEL-ES-1 ตุลาคม
ปี 2547
XSEL ×
SEL-GS M-SEL-GS-2~4
SEL-E S-SEL-E-1-□□
S-SEL-EDS-1-□□
SEL-G M-SEL-G-2~8
M-SEL-GDS-2~8
M-SEL-GID-2~8
M-SEL-GX-2~9
SEL-A A-1
A-2
A-3
A-4
ตุลาคม
ปี 2546
XSEL ×
SEL-B
(รวมถึง AC)
B-2
B-3
B-4
B-7
B-8
ตุลาคม
ปี 2546
XSEL ×
SEL-H H-3
HAB-4
ตุลาคม
ปี 2546
XSEL ×
SEL-C/D D-2 ธันวาคม
ปี 2544
XSEL ×
มัลติ
คอนโทรลเลอร์
SEL SEL-2~4 ธันวาคม
ปี 2544
XSEL
ซิงเกิล
คอนโทรลเลอร์
C-S S
C-S
ธันวาคม
ปี 2544
SCON ×
S-SEL
(รวมถึง AC)
35
60
100
200
ตุลาคม
ปี 2546
SSEL
XSEL
×
โรโบซิลินเดอร์ ECON ECON พฤษภาคม
ปี 2557
SCON
P-Driver PDR SCON
RCP2 RCP2-C/CF PCON-CA
RCS RCS-C SCON
(100V,200V)

ACON (24V)
RCS-E มิถุนายน
ปี 2557
ACON
RCP RCP-C-□
RCP-C-□-EU
ตุลาคม
ปี 2547
PCON-CA
TA TA TA-C1 ธันวาคม
ปี 2546
TX-C1

รุ่น Table top

○:รองรับ
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่รองรับ

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาสิ้นสุด
การผลิต
รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มา
ทดแทน)
สถานภาพการดูแลซ่อมบำรุง
TT-300 สิงหาคม
ปี 2550
TTA

หน้าจอแสดงผล

○:รองรับ
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่รองรับ

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาสิ้นสุด
การผลิต
รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มา
ทดแทน)
สถานภาพการดูแลซ่อมบำรุง
หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส RCM-PM-01 ธันวาคม
ปี 2556

ทีชชิ่งบ๊อกซ์

○:รองรับ
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่รองรับ

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาสิ้นสุดการผลิต รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มา
ทดแทน)
สถานภาพการดูแลซ่อมบำรุง
ทีชชิ่งได้ง่ายดาย RCM-E มีนาคม
ปี 2557
CON-PTA-C
อุปกรณ์เซ็ทอัพข้อมูล RCM-P
ทีชชิ่งบ๊อกซ์ NE-T-SS มีนาคม
ปี 2547
×
RCM-T สิงหาคม
ปี 2551
TB-01 ×
IA-T-X-J
IA-T-X-JS
ตุลาคม
ปี 2558
TB-01-SJ
IA-T-X TB-01-S
IA-T-XD
IA-T-XD-J
IA-T-XD-JS
TB-01D-N
TB-01DR-N