การแจ้งยกเลิกการผลิต

เรียนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมของ IAI (ปัจจุบันและในอนาคต) รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดแทน

แม้หลังยกเลิกการผลิต เรายังคงมีเป้าหมายที่จะให้บริการและซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี อย่างไรก็ดี การให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำได้ยากลำบากในบางกรณี เช่น การรอนำเข้าอะไหล่ หรือจำนวนสต็อคสินค้าหมด เป็นต้น รุ่นที่มีสัญลักษณ์ △ กรุณาติดต่อกับทางบริษัท

รุ่นที่ผลิตต่อนั้น รูปร่าง, ขนาดประกอบ, การต่อสายไฟต่างๆ จะไม่มีความสอดคล้องกับรุ่นเดิม สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามกับทางบริษัท

แอคชูเอเตอร์

○: ให้บริการได้
△: มีอะไหล่ไม่เพียงพอ, อาจเกิดกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้
×: ไม่สามารถให้บริการได้
(ข้อควรระวัง) : ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สกรูคอนเน็คเตอร์ (N2, N6) เนื่องจากไม่มีอะไหล่ จึงทำให้อาจเกิดกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ปี 2562
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาหยุดการผลิต รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มาทดแทน)
สถานะการให้บริการซ่อม
IA IA ธันวาคม 2544 ISB ×
ISP SXM
SYM
SZM
MXS
MXM
MXMX
MYS
MYM
MZS
MZM
LXM
LXMX
LXUMX
LYM
LZM
WXM
WXMX
กันยายน 2558 ISPB
ISPA

(ข้อควรระวัง)
ICSP2/3 กันยายน 2558 ICSB2/3
ICS2/3 สิงหาคม 2557 ICSB2/3
ISD S
M
MX
L
LX
กันยายน 2558 ISDB
(ข้อควรระวัง)
ISPD S
M
MX
L
LX
กันยายน 2558 ISPDB
(ข้อควรระวัง)
ISDCR S
M
MX
L
LX
กันยายน 2558 ISDBCR
(ข้อควรระวัง)
ISPDCR S
M
MX
L
LX
W
WX
กันยายน 2558 ISPDBCR
(ข้อควรระวัง)
IS T สิงหาคม 2557 RCS2
(ข้อควรระวัง)
SXM
SYM
SZM
MXS
MXM
MXMX
MYS
MYM
MZS
MZM
LXM
LXMX
LXUMX
LYM
LZM
ISB
ICS ICSB
DS-S SA4
SA5
SA6
A4R
A5R
A6R
ตุลาคม 2551 RCA、RCS2
EX 12EX สิงหาคม 2550 RCP5-BA ×
AS 12L
12G2
12R2
12H2
12V
CS-DC
12AR
ตุลาคม 2546 ISB ×
E/F 12E
12ED
12F
12FD
ตุลาคม 2546 ISB、RCA ×
AS รุ่นเก่า 12G
02G
02W
12GR
12R
02R
GSJ
RP
MR
CR
ธันวาคม 2544 ISB ×
โรโบซิลินเดอร์ RC ตุลาคม 2547 RCP6 ×
RC-S
RCS SA4
SA5
SA6
S4
S5
S6
SS
SM
SSR
SMR
RA35-GN
RA35-GS
RA35-GD
RA45-GN
RA45-GS
RA45-GD
RA55-GN
RA55-GS
RA55-GD
RA35R
RA45R
RA55R
RB7525-GN
RB7525-GS
RB7525-GD
RB7530-GN
RB7530-GS
RB7530-GD
RB7535-GN
RB7535-GS
RB7535-GD
F45
F55
G20
R10
R20
R30
มีแผนในเดือนกันยายน
ปี 2562
RCS2/RCA
RCP SA5
SA6
SS
SM
SSR
SMR
RSA
RMA
RSW
RSI
RMI
RMW
RSIW
RMIW
RSGS
RMGS
RSGD
RMGD
RSGB
RMGB
G10
ตุลาคม 2547 RCP6 ×
TX 20 ตุลาคม 2557 RCP3、RCP6
28
35
กุมภาพันธ์ 2559
TA 28
35
ธันวาคม 2546 RCP3、RCP6 ×
หุ่นยนต์แบบสกาล่า IH 500
600
700
800
ตุลาคม 2546 IX ×

※ กรณีที่นำคอนโทรลเลอร์ซึ่งเคยใช้กับรุ่นที่ยกเลิกการผลิตไปแล้ว เช่น ISP มาใช้กับรุ่นถัดไป เช่น ISPB หรือ ISPA อาจไม่สามารถใช้งานได้เลยทันที เนื่องจากเวอร์ชั่นและค่าพารามิเตอร์อาจแตกต่างกัน

คอนโทรลเลอร์

○:สามารถดูแลได้
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่สามารถดูแลได้

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ปี 2562
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาหยุดการผลิต รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มาทดแทน)
สถานะการ
ให้บริการ
ซ่อม
IA IA-S ธันวาคม 2544 XSEL-RA ×
IA-M ธันวาคม 2544 XSEL-RA ×
M-SEL มิถุนายน 2544 XSEL-RA ×
DS DS-S DS-S-C1 ตุลาคม 2551 ASEL
SA-C SA-C1,C2,C3,C4 ธันวาคม 2544 ASEL ×
DS-C DS-C1,C2,C3,C4
ซุปเปอร์
SEL
คอนโทรล
เลอร์
SEL-F F สิงหาคม 2550 SSEL-CS ×
SEL-ES M-SEL-ES-1 เมษายน 2548 SSEL-CS
XSEL-RA
×
SEL-GS M-SEL-GS-2~4
SEL-E S-SEL-E-1-□□
S-SEL-EDS-1-□□
SEL-G M-SEL-G-2~8
M-SEL-GDS-2~8
M-SEL-GID-2~8
M-SEL-GX-2~9
SEL-A A-1
A-2
A-3
A-4
ตุลาคม 2546 SSEL-CS
XSEL-RA
×
SEL-B
(รวมถึง AC)
B-2
B-3
B-4
B-7
B-8
ตุลาคม 2546 XSEL-RA ×
SEL-IH IH-4 ตุลาคม 2546 XSEL-PX ×
SEL-H H-3
HAB-4
ตุลาคม 2546 XSEL-RA ×
SEL-C/D D-2 ธันวาคม 2544 XSEL-RA ×
XSEL
คอนโทรล
เลอร์
XSEL J
JX
ธันวาคม 2560 XSEL-P/PX
XSEL-Q/QX
XSEL-RA/RAX/RAXD8
XSEL-SA/SAX/SAXD8
K
KE
KET
KETX
KEX
KT
KX
ธันวาคม 2559 XSEL-P/PX
XSEL-Q/QX
XSEL-RA/RAX/RAXD8
XSEL-SA/SAX/SAXD8
SEL
คอนโทรล
เลอร์
ASEL C กันยายน 2556 ASEL-CS
×
PSEL C กันยายน 2556 PSEL-CS ×
SSEL C กันยายน 2556 SSEL-CS ×
มัลติ
คอนโทรล
เลอร์
SEL SEL-2~4 ธันวาคม 2544 XSEL-RA ×
ซิงเกิล
คอนโทรล
เลอร์
C-S S
C-S
ธันวาคม 2544 SCON-CB ×
S-SEL
(รวมถึง AC )
35
60
100
200
ตุลาคม 2546 SSEL-CS
XSEL-RA
×
โรโบ
ซิลิน
เดอร์
ECON ECON พฤษภาคม 2557 SCON-CB
P-Driver PDR SCON-CB
RCP2 RCP2-C/CF PCON-CB/CFB
RCS RCS-C RCS-C
(24V)
ACON-CB
(24V)
RCS-C
(100/200V)
SCON-CB
(100V, 200V)
RCS-E มิถุนายน 2557 ACON-CB
RCP RCP-C-□
RCP-C-□-EU
ตุลาคม 2547 PCON-CB ×
TA TA TA-C1 ธันวาคม 2546 PCON-CB

รุ่น Table top

○:สามารถดูแลได้
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่สามารถดูแลได้

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ปี 2562
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาหยุดการผลิต รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มาทดแทน)
สถานะการให้บริการซ่อม
TT-300 สิงหาคม 2550 TTA ×

หน้าจอแสดงผล

○:สามารถดูแลได้
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่สามารถดูแลได้

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ปี 2562
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาหยุดการผลิต รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มาทดแทน)
สถานะการให้บริการซ่อม
หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส RCM-PM-01 ธันวาคม 2556

ทีชชิ่งบ๊อกซ์

○:สามารถดูแลได้
△:มีชิ้นส่วนไม่ครบ, มีกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
×:ไม่สามารถดูแลได้

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ปี 2562
ซีรี่ส์ แบบ ช่วงเวลาหยุดการผลิต รุ่นที่ผลิตต่อ
(รุ่นที่มาทดแทน)
สถานะการให้บริการซ่อม
ทีชชิ่งได้ง่ายดาย RCM-E มีนาคม 2557 TB-02
อุปกรณ์เซ็ทอัพข้อมูล RCM-P
ทีชชิ่งบ๊อกซ์ NE-T-SS มีนาคม 2547 ×
RCM-T สิงหาคม 2551 TB-02 ×
IA-T-X-J
IA-T-X-JS
ตุลาคม 2558 TB-02
IA-T-X TB-02-S
IA-T-XD
IA-T-XD-J
IA-T-XD-JS
TB-02D-SCN