ทุกสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจเข้าร่วมสัมมนา กดปุ่มด้านล่างนี้เพื่อสมัคร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ของ IAI

การสัมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โรโบซิลินเดอร์

จัดให้มีการสัมมนาเพื่อการทดลองใช้งานโรโบซิลินเดอร์, การสัมมนาเรื่องการลดต้นทุนการผลิต, การสัมมนาอบรมเรื่องหุ่นยนต์, การสัมมนาเรื่องการบำรุงรักษา

ตัวอย่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยประสิทธิผล CT

แนะนำตัวอย่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยประสิทธิผล CT
หากต้องการการ์ตูน โปรดเข้าที่นี่

ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน

แนะนำตัวอย่างการใช้งานและเครื่องสาธิตด้วยอะนิเมชั่นและวิดีโอ

สนับสนุน

แนะนำช่องทางการติดต่อสอบถามและช่วงเวลาเปิดคอร์สสัมมนา

การดูแลรักษา

แนะนำช่องทางการติดต่อเพื่อการซ่อมแซมและการดูแลรักษา

ประกาศเรื่องสำคัญ

ประกาศเกี่ยวกับแคตตาล็อค
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการระบุข้อมูลที่ผิดพลาดในแคตตาล็อคที่ตีพิมพ์ไปแล้ว
การแจ้งยกเลิกการผลิต
แจ้งข้อมูล (สถานการณ์ - แผนการ) การยกเลิกการผลิตหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมของ IAI ในแต่ละรุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาทดแทน