สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

แอคชูเอเตอร์ที่รองรับความสะอาดในระดับ 10 (Clean class 10) มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

แอคชูเอเตอร์ที่รองรับ IP65 สำหรับใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างมีฝุ่นละอองหรือหยดน้ำ