สามารถใช้ได้ใน Clean room

แอคชูเอเตอร์ที่รองรับความสะอาดในระดับ 10 (Clean class 10) มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

ซีรี่ส์ใหม่ของ ISDBCR/ISPDBCR ซีรี่ส์ หุ่นยนต์แกนเดี่ยวขนาดใหม่ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาจากISDBCR/ISPDBCR ซีรี่ส์

ใช้ได้กับระดับความสะอาด Class 10

ISDBCR/ISPDBCR-ESD ซีรี่ส์เป็นรุ่นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ใช้ได้กับระดับความสะอาด Class 10

SSPDACR ซีรี่ส์เป็นรุ่นที่มีความแข็งแรง จากการใช้ฐานเป็นเหล็ก

ใช้ได้กับระดับความสะอาด Class 10

ISDACR/ISPDACR ซีรี่ส์เป็นหุ่นยนต์แกนเดี่ยว ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติความเร็วสูงและความสามารถเคลื่อนย้ายน้ำหนักที่มาก

ใช้ได้กับระดับความสะอาด Class 10

IX-NNC ซีรีย์หุ่นยนต์แบบสกาล่าที่ใช้ได้กับระดับความสะอาด Class 10