IX-NNC ซีรี่ส์

หุ่นยนต์แบบสกาล่าซึ่งใช้ได้ถึงระดับความสะอาด Class 10

จุดเด่น 1 เป็นหุ่นยนต์แบบสกาล่าความเร็วสูงที่มีหลากหลายความยาวแขนตั้งแต่ 120~800mm

จุดเด่น 2 ใช้ได้ถึงระดับความสะอาด Class 10

Specification อย่างย่อสำหรับ IX-NNC ซีรี่ส์

ความยาวแขน ระยะชักของแกน
แนวตั้ง
น้ำหนักขนย้าย ความเร็วสูงสุด (ความเร็วรวม)
120 mm 50 mm ค่ากำหนด 0.2 kg ค่าสูงสุด 1 kg 2053 mm/sec
150 mm 50 mm ค่ากำหนด 0.2 kg ค่าสูงสุด 1 kg 2304 mm/sec
180 mm 50 mm ค่ากำหนด 0.2 kg ค่าสูงสุด 1 kg 2555 mm/sec
250 mm 150 mm ค่ากำหนด 1 kg ค่าสูงสุด 3 kg 3142 mm/sec
350 mm 150 mm ค่ากำหนด 1 kg ค่าสูงสุด 3 kg 3979 mm/sec
500 mm 200 mm 300 mm ค่ากำหนด 2 kg ค่าสูงสุด 10 kg 6283 mm/sec
600 mm 200 mm 300 mm ค่ากำหนด 2 kg ค่าสูงสุด 10 kg 7121 mm/sec
700 mm 200 mm 400 mm ค่ากำหนด 5 kg ค่าสูงสุด 20 kg 6597 mm/sec
800 mm 200 mm 400 mm ค่ากำหนด 5 kg ค่าสูงสุด 20 kg 7121 mm/sec
  • สเป็คในหน้าเพจนี้จะระบุค่าสูงสุดภายในสเป็คของซีรี่ส์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่
  • ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากแคตตาล็อค(ไฟล์ PDF)