ISDBCR/ISPDBCR ซีรี่ส์

เป็นซีรี่ส์ใหม่ของหุ่นยนต์แกนเดี่ยวขนาดใหญ่ที่ได้ทำการพัฒนาประสิทธิภาพของ ISDBCR/ISPDBCR ซีรี่ส์

ใช้ได้กับระดับความสะอาด Class 10

จุดเด่น1 น้ำหนักขนย้ายสูงสุด แนวระนาบ 120kg, แนวตั้ง 40kg

จุดเด่น 2 ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำนั้น สำหรับรุ่นความแม่นยำสูงทำได้ถึง ±0.005mm

จุดเด่น 3 ใช่ได้ถึงระดับความสะอาด Class 10

Specification อย่างย่อสำหรับISDBCR/ISPDBCR ซีรี่ส์

แบบ ระยะชัก
สูงสุด
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด
ในแนวระนาบ
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด
ในแนวตั้ง
ความเร็วสูงสุด ความแม่นยำ
ในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ
ISDBCR 2500 mm 120 kg 40 kg 1800 mm/s ±0.01 มม.
ISPDBCR 2500 mm 120 kg 40 kg 1800 mm/s ±0.005 มม.
  • สเป็คในหน้าเพจนี้จะระบุค่าสูงสุดภายในสเป็คของซีรี่ส์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่
  • ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากแคตตาล็อค(ไฟล์ PDF)