ISDACR/ISPDACR ซีรี่ส์

หุ่นยนต์แบบแกนเดี่ยวที่มาพร้อมด้วยประสิทธิภาพด้านความเร็วสูงและน้ำหนักขนย้ายสูง

ใช้ได้กับระดับความสะอาด Class 10

จุดเด่น1 น้ำหนักขนย้ายสูงสุด แนวระนาบ 150kg, แนวตั้ง 60kg

จุดเด่น 2 ประเภทความเร็วสูง/ความแม่นยำสูงนั้น จะมีความเร็วสูงสุดที่ 2000mm/s

จุดเด่น 3 ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ ทำได้ถึง ±0.01mm

จุดเด่น 4 ใช้ได้ถึงระดับความสะอาด Class 10

Specification อย่างย่อสำหรับ ISDACR/ISPDACR ซีรี่ส์

แบบ ระยะชัก
สูงสุด
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด
ในแนวระนาบ
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด
ในแนวตั้ง
ความเร็วสูงสุด ความแม่นยำ
ในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ
ISDACR 2500 mm 80 kg 19 kg 1000 mm/s ±0.02 มม.
ISPDACR 2500 mm 80 kg 19 kg 1000 mm/s ±0.01 มม.
ISDACR-W
(ขนาดใหญ่มาก)
2500 mm 150 kg 60kg 2000 mm/s ±0.02 มม.
ISPDACR-W
(ขนาดใหญ่มาก)
2500 mm 150kg 60kg 2000 mm/s ±0.01 มม.
  • สเป็คในหน้าเพจนี้จะระบุค่าสูงสุดภายในสเป็คของซีรี่ส์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่
  • ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากแคตตาล็อค(ไฟล์ PDF)