ISDBCR/ISPDBCR-ESD ซีรี่ส์

แบบป้องกันประจุไฟฟ้า

ใช้ได้กับระดับความสะอาด Class 10

จุดเด่น 1 แอคชูเอเตอร์ใช้วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เพื่อป้องกันการสะสมประจุของไฟฟ้าสถิต

จุดเด่น 2 รองรับความสะอาดที่ระดับ 10 (Clean class 10)

Specification อย่างย่อสำหรับ IS(P)DBCR-ESD ซีรี่ส์

แบบ ระยะชัก
สูงสุด
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด
ในแนวระนาบ
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด
ในแนวตั้ง
ความเร็ว
สูงสุด
ความแม่นยำในการกำหนด
ตำแหน่งทำซ้ำ
ISDBCR-ESD 1300 mm 120 kg 40 kg 1800 mm/s ±0.01mm
ISPDBCR-ESD 1300 mm 120 kg 40 kg 1800 mm/s ±0.005mm
  • สเป็คในหน้าเพจนี้จะระบุค่าสูงสุดภายในสเป็คของซีรี่ส์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่
  • ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากแคตตาล็อค(ไฟล์ PDF)