คุณสมบัติป้องกันฝุ่นละอองและหยดน้ำ

แอคชูเอเตอร์ที่รองรับ IP65 สำหรับใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างมีฝุ่นละอองหรือหยดน้ำ

รุ่นป้องกันหยดน้ำ (แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า) ป้องกันฝุ่น / ป้องกันหยดน้ำ

แอคชูเอเตอร์ที่รองรับ IP65 สำหรับใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างมีฝุ่นละอองหรือหยดน้ำ