เปิดตัวซิลินเดอร์เรเดี่ยนป้องกันน้ำในโรโบซิลินเดอร์ RCP4W ซีรี่ส์!!

RCP4W-RA6C/7C

มีประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นป้องกันหยดน้ำในระดับการป้องกัน IP67 จากการมี Guide ติดตั้งภายใน ทำให้มีระยะชักยาวและรองรับเรเดี่ยนโหลดไปยังก้าน Rod