โรโบซิลินเดอร์ขนาดเล็กมาก®

แม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนมาติดตั้งแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้การใช้งานได้เหมือนอย่างซิลินเดอร์ลมเป็นจริงขึ้นมาได้

โรโบซิลินเดอร์ขนาดเล็กมาก®ซิลินเดอร์ไฟฟ้าแห่งยุคสมัยถัดไปที่ทำให้ขนาดเล็กลงมากขึ้น

โรโบซิลินเดอร์ขนาดเล็กมากนั้นเป็นซิลินเดอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เหมาะจะนำมาแทนที่ซิลินเดอร์ลมด้วย ขนาดที่เล็ก / รูปร่างที่มีหลากหลาย / การใช้งานที่สะดวก