ลิเนียร์เซอร์โวแอคชูเอเตอร์

ไลน์อัพที่มีทุกรูปแบบเพื่อตรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งยังมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์แบบที่ใช้เอนโค้ดเดอร์รุ่นใหม่เข้ามา

LSA/LSAS ซีรี่ส์ รองรับต่อความเร็วสูง, น้ำหนักขนย้ายสูง, ความแม่นยำสูง, ระยะชักยาว