โรโบซิลินเดอร์ขนาดเล็กมาก®

ซิลินเดอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้ำสมัยที่มีขนาดเล็กมากขึ้น

โรโบซิลินเดอร์ขนาดเล็กมากนั้นเป็นซิลินเดอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เหมาะจะนำมาแทนที่ซิลินเดอร์ลมด้วย ขนาดที่เล็ก / รูปร่างที่มีหลากหลาย / การใช้งานที่สะดวก

เพิ่มรุ่น
Absolute ในซีรี่ส์ โรโบซิลินเดอร์® ขนาดเล็กมาก รุ่น200V (RCS2-□□5N) (วันที่ 31 กรกฎาคม 2014 จัดจำหน่าย)
แคตตาล็อค รุ่นมีก้าน(1.5MB) รุ่นเทเบิล(1.2MB)

จุดเด่น 1 รูปร่างขนาดเล็กมาก (ประหยัดพื้นที่)

ด้วยการติดตั้งมอเตอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ทำให้ทั้งความยาวรวม / ความกว้าง / ความสูง ลดลงได้อย่างมาก สามารถเทียบเคียงกับซิลินเดอร์ลมได้
จนถึงตอนนี้ ด้วยเงื่อนไขด้านพื้นที่ทำให้มีเพียงซิลินเดอร์ลมที่สามารถใช้ได้ แต่ตอนนี้สามารถใช้ซิลินเดอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้ามาวางแทนได้แล้ว

จุดเด่น 2 รูปทรงและการใช้งานที่เหมือนกับซิลินเดอร์ลม

ได้จัดเตรียมรุ่นที่มีรูปทรงเหมือนกับซิลินเดอร์ลมรุ่นที่เป็นที่นิยม
คนที่คุ้นเคยกับการใช้งานซิลินเดอร์ลมก็สามารถใช้งานได้โดยไม่มีความรู้สึกแปลก

จุดเด่น 3 ความหลากหลายที่มากขึ้น

ได้เพิ่มเติมรุ่นใหม่ๆอย่าง รุ่น Slim ที่ความกว้างของตัวเครื่องมีขนาดเล็กลง หรือรุ่นที่ตัวเครื่องกว้าง 46mm ที่มีน้ำหนักขนย้ายมาก / มีระยะชักยาว ซึ่งทำให้ใช้งานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น