เทเบิลท็อป

ใช้งานได้สะดวกด้วยรูปร่างที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง หุ่นยนต์ที่ราคาย่อมเยาว์

TT/TTA ซีรี่ส์ ด้วยรูปร่างที่กระทัดรัด ใช้งานได้สะดวกและคุณสมบัติสูง

หุ่นยนต์แบบ Table Top ที่ทรงประสิทธิภาพแต่ราคาต่ำได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว