หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากความเร็วสูง CT4

ด้วยความเร็วสูง / การเพิ่มลดความเร็วอย่างรวดเร็ว ทำให้ลดไซเคิลไทม์ลงได้ ทำให้การทำงานในขอบเขตสี่เหลี่ยมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CT4 ซีรี่ส์ทำให้ไซเคิลไทม์ของการประกอบ / การตรวจสอบลดน้อยลงได้ ด้วยคุณสมบัติด้านความเร็วสูง / ความแข็งแรง และเหมาะต่อการเคลื่อนที่แนวตรง

ด้วยอลูมิเนียมเฟรมพัฒนาใหม่ที่หล่อขึ้นมาโดยเฉพาะ ทำให้มีความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้น