หุ่นยนต์แบบสกาล่า

ทำให้ Cost performance ที่สูงถึงระดับ Top class เป็นจริงได้ ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด

Pulse Motor รุ่น IXP ซีรี่ส์ ซึ่งเหมาะต่อ Cost performance

มี Battery less Absolute Encoder เป็นอุปกรณ์ติดตั้งพื้นฐาน
จากการใช้ Pulse Motor ทำให้หุ่นยนต์แบบสกาล่า (หุ่นยนต์แบบหลายข้อต่อในแนวระนาบ) ที่ต้นทุนต่ำเป็นจริงได้

IX ซีรี่ส์ที่มีคุณสมบัติในระดับ Top class และ Cost performance ที่สูง

เป็นหุ่นยนต์แบบสกาล่า (หุ่นยนต์แบบหลายข้อต่อในแนวระนาบ) ที่มีความเร็วสูง / น้ำหนักขนย้ายสูง / ความแม่นยำสูง ในระดับ Top class