IX ซีรี่ส์

มีคุณสมบัติในระดับ Top class และ Cost performance ที่สูง

เป็นหุ่นยนต์แบบสกาล่า (หุ่นยนต์แบบหลายข้อต่อในแนวระนาบ) ที่มีความเร็วสูง / น้ำหนักขนย้ายสูง / ความแม่นยำสูง ในระดับ Top class

จุดเด่น 1 เป็นหุ่นยนต์แบบสกาล่า (หุ่นยนต์แบบหลายแกนในแนวระนาบ) ระดับ Top class ในด้านความเร็วสูง, น้ำหนักขนย้ายมาก และความแม่นยำสูง

จุดเด่น 2 ขนาดกะทัดรัด, ความแข็งแรงสูง

จุดเด่น 3 เส้นทางการเคลื่อนที่แม่นยำ, คุณสมบัติของฟังก์ชั่นเสริมที่พัฒนาขึ้นอย่างมากมาย

จุดเด่น 4 ความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

จุดเด่น 5 โปรแกรมได้ง่าย

จุดเด่น 6 มีฟังก์ชั่นการกดค้างในแนวแกน Z

จุดเด่น 7 มีฟังก์ชั่น Interference check zone อย่างคราวๆ

จุดเด่น 8 ใช้วิธี Full Absolute

จุดเด่น 9 ความหลากหลายในระดับ Top class ของวงการ

หุ่นยนต์แบบสกาล่า (หุ่นยนต์แบบหลายแกนในแนวระนาบ) IX ซีรี่ส์นั้นได้มีการทบทวนปรับปรุงชิ้นส่วนทั้งหมดของ IH ซีรี่ส์ที่เป็นรุ่นเดิม แล้วทำการออกแบบใหม่ ทำให้คุณสมบัติทั้งด้านความเร็วสูง, น้ำหนักขนย้าย, ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำพัฒนาจนอยู่ในระดับ Top class
นอกจากนี้ ยังล้ำหน้ากว่าบริษัทอื่นในเรื่องความสะดวกในการใช้งาน, ความหลากหลาย, Cost performance

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ

ความเร็วสูง, น้ำหนักขนย้ายมาก, ความแม่นยำสูงในระดับ Top class

ไซเคิลไทม์มาตรฐาน (※1) 0.44sec(รุ่นความยาวแขน 500)
0.35sec(รุ่นขนาดเล็กมาก)
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ ±0.01mm/±0.005 องศา
±0.15mm/±0.005 องศา(รุ่นความยาวแขน 700/800)
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด 20kg(รุ่นความยาวแขน 700/800)
1.0kg(รุ่นขนาดเล็กมาก)
 • ※1 ไซเคิลไทม์มาตรฐานคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ไปกลับในแนวตั้ง 25mm, ในแนวระนาบ 300mm
  (กำหนดตำแหน่งอย่างหยาบ)กรณีของรุ่นมาตรฐาน ความยาวแขน 500
  กรณีของรุ่นขนาดเล็กมาก ระยะการเคลื่อนที่ในแนวระนาบจะเป็น 100mm

ขนาดกะทัดรัด, ความแข็งแรงสูง

มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม (IH ซีรี่ส์)

แขน 1 ใช้วัตถุดิบเป็นอลูนิเนียมอัดขึ้นรูป จึงมีคุณสมบัติทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบา ทำให้มีความเฉื่อยต่ำ

เส้นทางการเคลื่อนที่แม่นยำ, คุณสมบัติของฟังก์ชั่นเสริมที่พัฒนาขึ้นอย่างมากมาย

จากการที่ความเร็วในการประมวลผลของคอนโทรลเลอร์เพิ่มมากขึ้นและความแข็งแรงของตัวเครื่องที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความแม่นยำของเส้นทางการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยการเคลื่อนที่แบบ 3D-Arc หรือ 3D-Path ทำให้งานเคลือบสีทำได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง
แม้ว่า Point ของ Path จะมีจำนวนมาก แต่ก็สามารถทำได้ในโปรแกรมเพียง 1 บรรทัด

Command Operation 1 Operation 2
PATH P1 P20

ความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้นมาก

ในการเดินสายไฟ ได้ติดตั้งคอนเน็คเตอร์แบบ D-sub25 pin ซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งาน ไว้ที่ส่วนบนของตัวเครื่อง
การเดินท่อของผู้ใช้งาน ได้ติดตั้ง Φ4 ไว้ 2 ท่อน, Φ6 ติดตั้งไว้ 2 ท่อน
นอกจากนี้ จากการติดตั้งสวิทซ์ปลดเบรกไว้ที่ตัวเครื่อง ในกรณีที่แม้ว่าสวิทซ์จ่ายไฟของคอนโทรลเลอร์เป็น OFF ก็สามารถที่จะปลดเบรกได้ (※1)
เนื่องจากได้มีการติดตั้ง Alarm Display อื่นๆไว้ด้วย ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้จากบนตัวหุ่นยนต์ (※2)

 • ※1 ไม่ว่าจะมีการใช้งานหรือไม่ใช้งานสวิทซ์ปลดเบรก ก็จำเป็นที่ต้องต่อไฟเลี้ยง DC24V เอาไว้
  หุ่นยนต์แบบสกาล่า (หุ่นยนต์แบบหลายแกนในแนวระนาบ)・จุดเด่น
 • ※2 กรณีที่ใช้หลอดไฟแสดง Alarm ทางลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการต่อสายไฟ

โปรแกรมทำได้ง่าย

การโปรแกรมจะใช้ภาษา Super SEL ซึ่งเป็นที่นิยมในหุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉาก
ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่าย สามารถให้ทำงานที่ซับซ้อนได้ ดังนั้นแม้ว่าจะไม่เข้าใจเรื่องภาษาที่ใช้สั่งงานหุ่นยนต์ ก็สามารถสร้างโปรแกรมได้

ฟังก์ชั่นกดค้างในแนวแกน Z

จากฟังก์ชั่นกดค้างในแนวแกน Z (แกนตั้ง) ทำให้สามารถใช้ในงาน Press fit ชิ้นงาน หรือควบคุม Torque ได้

ฟังก์ชั่น Interference check zone อย่างคราวๆ

ภายในขอบเขตการทำงานสามารถกำหนด Interference check zone ได้สูงสุด 10 ตำแหน่ง
หากเข้ามาภายใน Check zone เครื่องจะส่งสัญญาณออกมา จึงใช้ในการทดสอบการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ

 • เพื่อให้การตรวจสอบทำได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องให้หยุดภายใน zone มากกว่า 5msec

วิธี Full Absolute

เนื่องจากในทุกรุ่นมีการใช้ Serial absolute encoder 17 bits
ดังนั้นจึงสามารถกำหนดตำแหน่งได้ด้วยความแม่นยำสูง โดยไม่จำเป็นต้องกลับคืนตำแหน่งเริ่มต้น
นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องรีเซ็ท Absolute การใช้ Jig เฉพาะงานก็สามารถช่วยให้ดำเนินการได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง

ความหลากหลายในระดับ Top class ของวงการ

ความหลากหลายใน IX ซีรี่ส์

 • แบบมาตรฐาน
 • แบบความเร็วสูง
 • รุ่น Clean
 • รุ่นป้องกันฝุ่น, ป้องกันละอองน้ำ
 • รุ่นแขวนเพดาน, กลับทาง

ได้กำหนดไว้ 6 รุ่นตามที่ระบุไว้ด้านบน ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างกว้างขวาง

 • ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากแคตตาล็อค(ไฟล์ PDF)

ขอแนะนำรุ่นหลักๆของ IX ซีรี่ส์

IX

มาตรฐาน NNN NNN1205/NNN1505/
NNN1805/NNN2515H/
NNN3515H/
NNN5020H(5030H)/
NNN6020H(6030H)/
NNN7020H (7040H)/
NNN8020H(8040H)/
NNN10040/NNN12040/
NSN5016H/NSN6016H
มาตรฐาน NNN ขนาดใหญ่พิเศษ NNN10040/NNN12040
ความเร็วสูง NSN NSN5016H/NSN6016H
ป้องกันฝุ่น ป้องกันละอองน้ำ NNW NNW2515H/NNW3515H/
NNW5020H(5030H)/
NNW6020H(6030H)/
NNW7020H(7040H)/
NNW8020H(8040H)/
TNN3015H
แขวนผนัง TNN TNN3015H/TNN3515H
แขวนผนังกลับทาง UNN UNN3015H/UNN3515H
แขวนเพดาน HNN HNN5020H/HNN6020H/
HNN7020H(7040H)/
HNN8020H (8040H)
แขวนเพดานกลับทาง INN INN5020H/
INN7020H(7040H)/
INN8020H(8040H)
Clean room NNC NNC1205/NNC1505/
NNC1805/NNC2515H/
NNC3515H/
NNC5020H(5030H)/
NNC6020H(6030H)/
NNC7020H (7040H)/
NNC8020H(8040H)