เปิดตัว TTA ซีรี่ส์ หุ่นยนต์แบบ Table top

TTA-A2/A3

มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในด้านน้ำหนักขนย้าย (สูงสุด 2.5 เท่า), ความเร็วสูงสุด (สูงสุด 2.6 เท่า), ความแข็งแรง (มากกว่า 1.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิม)