ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

สำหรับลูกค้าในแคนาดา สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก กรุณาคลิกที่นี่

หากท่านต้องการซอฟแวร์ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุด กรุณาติดต่อเรา
อย่างไรก็ตาม จากการที่ใช้งานซอฟต์แวร์ จะถือว่าลูกค้ายอมรับในสัญญาข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์แล้ว
ดังนั้นก่อนใช้งานซอฟต์แวร์ของให้ท่านได้อ่านสัญญาข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ก่อน และเฉพาะกรณีที่ท่านยอมรับในสัญญานี้เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้

เกี่ยวกับการอัพเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ใช้งานกับคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถส่งคำขอซอฟต์แวร์ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุดได้

ซอฟต์แวร์ใช้งานกับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุด มีดังตารางต่อไปนี้ ท่านที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้วและซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชั่นเก่า สามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอรับเวอร์ชั่นล่าสุดไปใช้งานได้
ในการติดต่อขอรับซอฟแวร์ จะต้องระบุ ID (อีเมล์แอดเดรส) / รหัสผ่านที่ใช้ตอนลงทะเบียน

ประเภท ชื่อ
ซอฟต์แวร์
เวอร์ชั่นล่าสุด OS ที่ใช้งานได้ ช่วงเวลาที่
อัพเวอร์ชั่น
ต้องการซอฟแวร์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ กับคอมพิวเตอร์ สำหรับ RC/EC RCM-101-MW
/USB
V12.00.00.00 Windows 7※4
Windows 8, 8.1 ※5
Windows 10※7
เมษายน
ปี 2560
แบบฟอร์มร้องขอ
สำหรับคอนโทรลเลอร์โปรแกรม
(ASEL/PSEL/SSEL/XSEL/MSEL/TT)
IA-101-
MW
/USB
V13.02.00.00 Windows 7※4
Windows 8, 8.1※5
Windows 10※7
เมษายน
ปี 2560