การบริหารจัดการของ IAI

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างครบวงจร ช่วยพิจารณาก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ไปจนถึงการดูแลรักษาและการฝีกอบรมหลังติดตั้งใช้งาน

IAI ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนการตัดสินใจไปจนถึงการดูแลรักษาและการฝึกอบรมหลังติดตั้งใช้งาน

บริการเปรียบเทียบระหว่างกระบอกลมกับระบบไฟฟ้า

IAI ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนการตัดสินใจไปจนถึงการดูแลรักษาและการฝึกอบรมหลังติดตั้งใช้งาน

 • พิจารณา

ช่วยตัดสินใจ

ช่วยเลือกรุ่นให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน น้ำหนักขนย้ายและเวลาทำงาน (Takt time)

 • เลือก

สนับสนุนโดยเข้าร่วมการทดลองเดินเครื่อง

อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือในช่วงเริ่มเดินเครื่อง ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย

 • ติดตั้งใช้งาน - เริ่มเดินเครื่อง
 • การดูแลรักษา - การฝึกอบรม

การสัมมนาเพื่อการทดลองใช้งาน - การสัมมนาด้านการดูแลรักษา

เปิดคอร์สสัมมนาทดลองใช้งานโรโบซิลินเดอร์และการสัมมนาด้านการดูแลรักษา เป็นต้น เดินทางไปให้ความช่วยเหลือยังสถานที่ใช้งานจริงได้

 • พิจารณา
 • เลือก
 • การดูแลรักษา - การฝึกอบรม

งานแสดงสินค้า - เครื่องสาธิต

หากท่าน "อยากเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่" หรือ "อยากเห็นเครื่องจริงตอนกำลังตัดสินใจ" เราสามารถจัดเตรียมงานแสดงสินค้าหรือจัดเตรียมเครื่องสาธิตต่างๆ ให้ท่านได้ชมตามที่ต้องการ

 • พิจารณา
 • เลือก

รับคำสั่งซื้อพิเศษ (บริการดัดแปลงผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มี)

เรายินดีดัดแปลงผลิตภัณฑ์ที่มี ให้ตรงตามรูปแบบความต้องการของท่าน

 • เลือก
 • ติดตั้งใช้งาน - เริ่มเดินเครื่อง

สนับสนุนการติดตั้งใช้งานและสนับสนุนการสร้างโปรแกรม

เสริมความแข็งแกร่งตั้งแต่การสร้างโปรแกรม SEL ไปจนถึงการเข้าร่วมเดินเครื่อง ให้สอดคล้องกับลักษณะและสภาพการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้า

 • ติดตั้งใช้งาน - เริ่มเดินเครื่อง

ศูนย์รับเรื่องงานซ่อมแซมและดูแลรักษา

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องงานซ่อมแซมใน IAI ประเทศไทย เพื่อให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

 • การดูแลรักษา - การฝึกอบรม