ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการเชื่อมสัญญาณกับอุปกรณ์ของบริษัทอื่น

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการเชื่อมสัญญาณกับอุปกรณ์ของบริษัทอื่นได้จากที่นี่

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อและอุปกรณ์สื่อสาร

การเชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัส
หุ่นยนต์ IAI และคอนโทรลเลอร์สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัสแต่ละประเภทได้โดยตรง
สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตตอนเชื่อมต่อโดยตรงกับหน้าจอสัมผัสแต่ละประเภทหรือแอพพลิเคชั่น ตลอดจนคู่มือการใช้งานได้
การเชื่อมสัญญาณกับ PLC
หุ่นยนต์ IAI และคอนโทรลเลอร์สามารถเชื่อมสัญญาณสื่อสารแบบอนุกรมเข้ากับ PLC แต่ละประเภทได้
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสื่อสารขณะส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับ PLC แต่ละประเภทได้
การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ภาพ
หุ่นยนต์ IAI และคอนโทรลเลอร์สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ภาพแต่ละประเภทได้โดยตรง

รายการผู้ผลิตสินค้าบริษัทอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการเชื่อมสัญญาณกับหน้าจอสัมผัส / PLC / เซ็นเซอร์ภาพ แต่ละประเภท สามารถดูได้โดยแยกตามผู้ผลิต

การเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Omron

รุ่นที่เข้าข่าย หุ่นยนต์และคอนโทรลเลอร์ที่เข้าข่าย
NS ซีรี่ส์ ERC2/PCON/ACON/SCON ติดต่อสอบถาม

การเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ดิจิตอล

รุ่นที่เข้าข่าย หุ่นยนต์และคอนโทรลเลอร์ที่เข้าข่าย
ซีรี่ส์ Pro-face GP3000 ERC2/PCON/ACON/SCON ติดต่อสอบถาม
XSEL/SSEL/ASEL/PSEL/TT ติดต่อสอบถาม

การเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Mitsubishi Electrics

รุ่นที่เข้าข่าย หุ่นยนต์และคอนโทรลเลอร์ที่เข้าข่าย
ซีรี่ส์ GOT1000 PCON/ACON/SCON รายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อ
XSEL/SSEL

การเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Hakko Electronics

รุ่นที่เข้าข่าย หุ่นยนต์และคอนโทรลเลอร์ที่เข้าข่าย
ซีรี่ส์ MONITOUCH XSEL/PSEL/ASEL/SSEL/ERC2/
PCON/ACON/SCON/ROBONET
รายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Keyence

รุ่นที่เข้าข่าย หุ่นยนต์และคอนโทรลเลอร์ที่เข้าข่าย
ซีรี่ส์ VT3 PCON/ACON/SCON /ROBONET/
PSEL/ASEL/SSEL/XSEL
รายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อ
  • Home
  • สนับสนุน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและการเชื่อมสัญญาณกับอุปกรณ์ของบริษัทอื่น