ISB/ISPB ซีรี่ส์

ความแม่นยำ, ความแข็งแรง, ความสามารถในการขนส่ง, ความเร็ว, ความเร่ง ทุกเรื่องมีการพัฒนาขึ้นมาจาก ISA ซีรี่ส์

เป็นหุ่นยนต์แกนเดี่ยวคุณสมบัติสูงที่ได้พัฒนาปรับปรุงโดยใช้พื้นฐานจาก ISA ซีรี่ส์

จุดเด่น 1 น้ำหนักขนย้ายเพิ่มขึ้นมากกว่า ISA 10%

จุดเด่น 2 มีความเร่งสูงสุด1.2G、ความเร็วสูงสุด 2400mm/s

จุดเด่น 3 ทำให้มีความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำได้ถึง ±0.005mm (Spec Hi accuracy)

จุดเด่น 4 องศาจริงในการเคลื่อนที่ของสไลเดอร์ ต่ำกว่า 0.02mm/m (กำหนดเป็น Option)

ภาพรวมข้อมูลจำเพาะสำหรับ ISP/ISPB ซีรี่ส์

แบบ ระยะชัก
สูงสุด
น้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ในแนวระนาบ น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในแนวตั้ง ความเร็ว
สูงสุด
ความเร่งสูงสุดในแนวราบ ความเร่งสูงสุดในแนวตั้ง ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ
ISB 2500 mm 120 kg 40 kg 2400 mm/s 1.2 G 1.2 G ±0.01 มม.
ISPB 2500 mm 120 kg 40 kg 2400 mm/s 1 .2G 1.2 G ±0.005 มม.
  • สเป็คในหน้าเพจนี้จะระบุค่าสูงสุดภายในสเป็คของซีรี่ส์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่
  • ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากแคตตาล็อค(ไฟล์ PDF)