ZR ซีรี่ส์

ด้วยขนาดกะทัดรัด & ใช้งานที่ความเร็วสูง สามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งและเคลื่อนที่หมุนได้ในเครื่องเดียว

จุดเด่น 1 สามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งและเคลื่อนที่หมุนได้ใน 1 ยูนิต

จุดเด่น 2 สามารถติดตั้งกับหุ่นยนต์หลายแกนตั้งฉากได้ในฐานะยูนิตมาตรฐาน

ด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัด ทำให้สามารถติดตั้งบนหุ่นยนต์หลายแกนตั้งฉาก ICSA/ICSPA ซีรี่ส์ได้ในฐานะยูนิตมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

จุดเด่น 3 สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง, หมุนด้วยความเร็วสูงได้ เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมที่เป็นแกน Z +แกนหมุน

สามารถเคลื่อนที่และหมุนด้วยความเร็วสูง ในระดับการเคลื่อนที่แนวตั้ง1256mm/s、การหมุน2200 องศา/s

จุดเด่น 4 ใช้พื้นที่น้อย

เนื่องจากเพลาของแกน Z เคลื่อนที่ขึ้นลงและหมุนได้ ทำให้สามารถลดพื้นที่ลงได้

จุดเด่น 5 มีที่ขนาดแตกต่างกันอยู่ 2 รุ่น

แบ่งเป็นรุ่นขนาดเล็ก และรุ่นขนาดกลาง สามารถเลือกได้ทั้งแบบ Absolute และ แบบ Increment

  • สเป็คในหน้าเพจนี้จะระบุค่าสูงสุดภายในสเป็คของซีรี่ส์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่