การสมัครเข้ารับการสัมมนา

ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการสัมมนา

ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าทุกท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการแนะนำคอร์สการสัมมนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ในโอกาสต่อไป


■ โปรดเลือกคอร์สสัมมนา / วันเวลาที่ท่านสนใจ
(ไม่สามารถย่อได้)

กำหนดการเปิดสัมมนา

Your selected seminar

(1) โปรดกรอกข้อมูลที่จะเข้าสัมมนา

ที่อยู่บริษัท รหัสไปรษณีย์
ชื่อบริษัท - ชื่อสังกัด
ชื่อฝ่าย
ตำแหน่ง
ชื่อ
หมายเลขโทรศัพท์บริษัท
หมายเลขโทรสารบริษัท
อีเมล์แอดเดรสบริษัท
จำนวนผู้เข้าสัมมนา
ข้อมูลแจ้งเพิ่มเติม

(2) โปรดให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

เคยใช้งานโรโบซิลินเดอร์มาก่อนหรือไม่?
เคยใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นของ IAI มาก่อนหรือไม่?
โปรดระบุชื่อร้านค้า (ร้านตัวแทนจำหน่าย) ที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ IAI (หากมี)
โปรดบอกเหตุผลในการสมัคร

(3) กรุณาตอบคำถามเกี่ยวกับที่จอดรถ
(คำถามสำคัญ ! กรุณาตอบคำถาม)

คุณต้องการจะนำรถมาจอดที่ตึกไพโรจน์กิจจาหรือไม่
กรณีต้องการจอดรถ กรุณาระบุจำนวนรถที่จะนำมาจอด คัน
  • Home
  • สนับสนุน
  • สัมมนาเปิดประสบการณ์กับโรโบซิลินเดอร์