ICSA2/ICSPA2 ซีรี่ส์

ความหลากหลายในการผสมของ 5 รุ่นที่มีความถี่การใช้งานสูง

แสดงรายการของขนาดที่มีเพียบพร้อมตั้งแต่ใช้สำหรับน้ำเบาจนถึงสำหรับน้ำหนักมาก, สำหรับ Stroke สั้นจนถึงสำหรับ Stroke ยาว

จุดเด่น 1 รุ่นที่ผสมกันของหุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากได้เตรียมไว้ 5 ประเภทได้แก่ XYB/XYS/XZ/YZ/XYG

จุดเด่น 2 สำหรับประเภท XYB/XYS นั้น สามารถเลือกวิธีในการติดตั้งแกน Y ได้ถึง 4 แบบ

จุดเด่น 3 สำหรับประเภท XYB นั้น การเดินสายไฟสำหรับแกน Y สามารถเลือกได้ 2 แบบ(※) คือ แบบเคเบิลสายเดี่ยว และเคเบิลสายคู่ ※ยกเว้นเครื่องบางรุ่น

  • สเป็คในหน้าเพจนี้จะระบุค่าสูงสุดภายในสเป็คของซีรี่ส์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่
  • ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากแคตตาล็อค(ไฟล์ PDF)

แนะนำความหลากหลายของ ICSA2/ICSPA2 ซีรี่ส์

ICSA2【ICSPA2】

ประเภท XYB (Fix base แกน Y)
ประเภท XYS (Fix Slider แกน Y)
ประเภท XZ (Fix Upright แกน Z)
ประเภท YZ(Fix Slider แกน Y)
ประเภท XYG (Gantry)