ICSA4/ICSPA4/ICSPA6 ซีรีย์

สามารถเลือกผสมแกนตั้งฉากทั้งแบบ 4 แกน / 6 แกน

เป็นยูนิตเลือกผสมที่พร้อมต่อการใช้งาน โดยได้ทำการจัดเตรียมแผ่นเหล็กยึด (Brackter)และต่อสายไฟไว้ให้แล้ว
สำหรับรูปแบบการผสมที่มีความถี่ของการใช้งานสูง ดังนั้นเมื่อได้รับอุปกรณ์ก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที

จุดเด่น 1 มีรูปแบบการผสมมากมาย

รูปแบบการผสมแกนตั้งฉาก 4 แกน นั้น

  1. 1. XYB+ZR ยูนิต
  2. 2. มัลติสไลด์เดอร์แกน X + แกนY (2 แกน)
    ※สามารถเลือกแบบ Nut Rotation และแบบ Linear Servo Actuator ชนิดมัลติสไลด์เดอร์
  3. 3. XYB+ แกน Z + แกนหมุน (สั่งพิเศษ)

สามารถเลือกได้จาก 3 ประเภทนี้

รูปแบบการผสมแกนตั้งฉาก 6 แกน นั้น

  1. 1. มัลติสไลด์เดอร์แกน X + แกน Y (2 แกน)+ แกนZ (2 แกน)
    ※สามารถเลือกแบบ Nut Rotation และแบบ Linear Servo Actuator ชนิดมัลติสไลด์เดอร์
  • Specification บนโฮมเพจจะระบุค่าสูงสุดจากสเป็คของทั้งซีรี่ส์ ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่
  • รายละเอียดของข้อมูลสามารถดูได้จากแคตตาล็อค (PDF ไฟล์)

แนะนำการผสมหลักๆของซีรี่ส์ ICSA4/ICSPA4/ICSPA6

ICSA4【ICSPA4】

XYB (ล็อคฐานแกน Y)+ZR(แกนตั้ง/หมุน) ยูนิต
มัลติสไลด์เดอร์แกน X + ประเภทล็อคฐานแกนY (2แกน + 2แกน)

ICSA6【ICSPA6】

มัลติสไลด์เดอร์แกน X + ล็อคฐานแกนY + ล็อคสไลด์เดอร์แกน Z
มัลติสไลด์เดอร์แกน X + ล็อคฐานแกนY + ล็อคสไลด์เดอร์แกน Z