ICSA3/ICSPA3 ซีรีย์

เป็นรุ่นที่ประกอบร่วมกันโดยมีพื้นฐานเป็นประเภท 2 แกน แล้วเพิ่มเติมแกนในแนวตั้งเข้าไป

สำหรับวิธีในการล็อคแกน Z สามารถเลือกได้ 2 ประเภทคือ แบบล็อคฐานแกน Z และแบบล็อคสไลด์เดอร์แกน Z

จุดเด่น 1 รูปแบบในการผสมของหุ่นยนต์แบบ 3 แกนมุมฉาก นั้นสามารถเลือกได้จาก 4 ประเภทตามด้านล่างนี้

  1. 1. ประเภท XYB + ล็อคฐานแกน Z
  2. 2. ประเภท XYB + ล็อคสไลด์เดอร์แกน Z
  3. 3. ประเภท XYG + ล็อคฐานแกน Z
  4. 4. ประเภท XYG + ล็อคสไลด์เดอร์แกน Z

สามารถเลือกได้จาก 4 ประเภทนี้

  • สเป็คในหน้าเพจนี้จะระบุค่าสูงสุดภายในสเป็คของซีรี่ส์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อเรียกร้องในการผสม อาจมีกรณีที่ค่าไม่สูงเท่ากับค่าสูงสุดที่แสดงอยู่
  • ข้อมูลโดยละเอียดสามารถดูได้จากแคตตาล็อค(ไฟล์ PDF)

แนะนำการผสมหลักๆของ ICSA3/ICSPA3 ซีรี่ส์

ICSA3【ICSPA3】

ประเภท XYB(ล็อคฐานแกน Y) + ล็อคฐานแกน Z
ประเภท XYB(ล็อคฐานแกนY) + ล็อคสไลด์เดอร์แกน Z
XYG(Gantry)+ ล็อคฐานแกน Z
XYG(Gantry)+ ล็อคสไลด์เดอร์แกน Z