ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่

เปิดตัวชุดกดแบบพัลส์

ชุดกดแบบพัลส์คืออะไร?

แอคชูเอเตอร์ที่สามารถกดได้ด้วยการควบคุมแรงที่ผนวกพัลส์มอเตอร์และโหลดเซลล์เข้าด้วยกัน
มีความแม่นยำในแรงกระทำซ้ำที่ ± 1.0% F.S. (เต็มสเกล) ด้วยค่าฟีดแบ็กจากโหลดเซลล์

คุณลักษณะเฉพาะ 1 สามารถใช้กับงานกดและงานดึงได้

ทิศทางการรับน้ำหนักสอดคล้องกับการกดและดึง
ไม่จำกัดเวลาในการกดและดึง

คุณลักษณะเฉพาะ 2 มีราคาที่เหมาะสม

ด้วยการติดตั้งมาพร้อมกับพัลส์มอเตอร์ ทำให้มีราคาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเซอร์โวเพรสของบริษัทฯ

คุณลักษณะเฉพาะ 3 ไลน์ผลิตภัณฑ์ที่มาก

มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ให้ตรงกับการใช้งานด้วยแรงกด 60N ถึง 2,000N

คุณลักษณะเฉพาะ 4 ตั้งค่าได้ "ง่าย" ผ่านเครื่องมือเฉพาะ

สามารถตั้งค่าการกด / ดึงได้อย่างง่ายดายผ่านซอฟต์แวร์ทีชชิ่งเฉพาะที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทีชชิ่งบ๊อกซ์