ไฟล์สำหรับเซ็ทอัพ Field Networks

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับเซ็ทอัพ Field Networks ได้ โปรดทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการโดยเลือกจากรายการต่อไปนี้

คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ (ลิงค์) ที่ต้องการจากรายการ แล้วทำตามคำสั่งที่บราวเซอร์โดยเลือกคำสั่ง [บันทึกไฟล์ที่ต้องการ] เพื่อดาวน์โหลด

กรณีที่ดาวน์โหลดไม่สำเร็จ (อ่านไฟล์ส่วนขยายไม่ได้) ให้ลองดาวน์โหลดเป็น [ไฟล์ ZIP]

อย่างไรก็ตาม จากการที่ใช้งานซอฟต์แวร์ จะถือว่าลูกค้ายอมรับในสัญญาข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์แล้ว ดังนั้นก่อนใช้งานซอฟต์แวร์ของให้ท่านได้อ่านสัญญาข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ก่อน และเฉพาะกรณีที่ท่านยอมรับในสัญญานี้เท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้

ประเภทของ
Network
คอนโทรลเลอร์, และประเภทอื่นๆ ชื่อไฟล์ เนื้อหา จำนวนพอร์ตใช้งาน (จำนวนจุด I/O)
ไฟล์ที่ไม่ได้ย่อขนาด ไฟล์ย่อขนาด ZIP
โรโบเน็ต
(ROBONET)
/MSEP
/MSCON/
ERC3
RGW-**
ชุดเกตเวย์
/MSEP
/MSCON/
ERC3
setup.exe setup_exe.zip เกตเวย์, พารามิเตอร์, โปรแกรมเซ็ทอัพ -
DeviceNet RCM-GW-DV
ชุดเกตเวย์
(PCON-SE)
(ACON-SE)
(ERC2-SE)
ในคู่มือการใช้งานจะแนะนำให้ใช้ไฟล์ EDS สำหรับอิมพอร์ตเป็น [EDS_ABS_DEV_V_*_**] แต่ให้ใช้งานไฟล์ EDS ดังต่อไปนี้ ไฟล์ EDS สำหรับ DeviceNet โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
rcm-gw-dv.eds rcm-gw-dv_eds.zip
[ข้อควรระวัง]
ไฟล์ EDS ข้างต้นเป็นเพียงเวอร์ชั่นชั่วคราว อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์ในภายหลัง
PCON
ACON
PSEL-C
ASEL-C
SSEL-C
SCON-CA
PCON-CA
IAI_DEV_MUL_V_1_1.eds IAI_DEV_MUL_V_1_1_eds.zip
SCON-C iai_scon.eds iai_scon_eds.zip
ROBONET
/MSEP
/MSCON
robonet_2_1.eds robonet_eds_2_1.zip
XSEL-J/K/P/Q abs.eds abs_eds.zip
MSEL
XSEL-R/S/
TTA
SCON-CAL
ACON-CA
DCON-CA
PSEL-CS
ASEL-CS
SSEL-CS
EDS_IANP3801_DN0_V_2_3.eds EDS_IANP3801_DN0_V_2_3.zip
-
E-Con iai_econ.eds iai_econ_eds.zip
RCS-C iai_rcs.eds iai_rcs_eds.zip
CompoNet PCON
ACON
SCON-CA
MSEP
PCON-CA
MSCON
IAI_CompoNet_V_1_1.eds IAI_CompoNet_V_1_1_eds.zip ไฟล์ EDS สำหรับ CompoNet โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
SCON-CAL
ACON-CA
DCON-CA
EDS_IACN3802_V_1_0.eds EDS_IACN3802_V_1_0.eds.zip    
CC-Link MSEL 0x0226_MSEL-P_A_ja.zip ไฟล์ CSPP สำหรับ CC-Link โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
XSEL-J/K/P/Q HMS-ABS-CCL_1.csp HMS-ABS-CCL_1_csp.zip 1 ไฟล์ CSP สำหรับ Remote device (1 ช่อง) กรณีไม่เกินทีละ 96 จุด
HMS-ABS-CCL_2.csp HMS-ABS-CCL_2_csp.zip 2 ไฟล์ CSP สำหรับ Remote device (2 ช่อง) กรณีทีละ 112 จุดขึ้นไปแต่ไม่เกินทีละ 92 จุด
HMS-ABS-CCL_3.csp HMS-ABS-CCL_3_csp.zip 3 ไฟล์ CSP สำหรับ Remote device (3 ช่อง) กรณีทีละ 208 จุดขึ้นไปแต่ไม่เกินทีละ 256 จุด
TTA 0x0226_TTA_A_ja.zip ไฟล์ CSPP สำหรับ CC-Link โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
Gateway จำนวนช่องสัญญาณ, การเซ็ทอัพวงจรขยาย ให้ทำการเซ็ทอัพเน็ตเวิร์กพารามิเตอร์ (CC-Link) ของ GX Developer ตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน
ACON-CA
0x0226_ACON-CA_A_ja.zip    
DCON-CA 0x0226_DCON-CA_A_ja.zip    
SCON-CAL 0x0226_SCON-CAL_A_ja.zip    
ProfiBus ROBONET
MSEP
MSCON
IAI0B2F.gsd IAI0B2F_gsd.zip ไฟล์ GSD สำหรับ ProfiBus -
MSEL
XSEL-R/S/
TTA
SCON-CAL
ACON-CA
DCON-CA
IAI_0CEF.gsd IAI_0CEF.zip
PCON
ACON
SCON-CA
SSEL-C/CS
PSEL-C/CS
ASEL-C/CS
PCON-CA
HMS_1811.gsd HMS_1811_gsd.zip
RCM-GW-PR
ชุดเกตเวย์
hms_1003.gsd hms_1003_gsd.zip มากสุดทีละ 256 จุด
XSEL-J/K/P/Q
SCON-C
E-Con
hms_1000.gsd hms_1000_gsd.zip -
RCS-C
PROFINET
IO
SCON-CAL
ACON-CA
DCON-CA
PCON-CA
SCON-CA
GSDML-V2.3-IAI-IAI-PRT-20130807.xml GSDML-V2.3-IAI-IAI-PRT-20130807.zip ไฟล์ GSDML สำหรับ PROFINET IO โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
EtherNet/IP PCON
ACON
SCON-CA
MSEP
PCON-CA
MSCON
XSEL-R/S
368-952-EDS_ABCC_EIP_V_2_2.eds 368-9523-EDS_ABCC_EIP_V_2_2.zip ไฟล์ EDSL สำหรับ EtherNet/IP โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
XSEL-P/Q 005A000C000E0200.eds 005A000C000E0200.zip
MSEL
TTA
SCON-CAL
ACON-CA
DCON-CA
IANP3802-EP0_V_2_1.eds IANP3802-EP0_V_2_1.zip
EtherCAT PCON
ACON
PCON-CA
SCON-CA
ESI_IAI_CON
ECT_V_1_04_Rev_4.xml
ESI_IAI_CON_
ECT_V_1_04_Rev_4.zip
ไฟล์ ESI สำหรับ
EtherCAT
โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
ESI_IAI_CON_ECT_V_1_07_Rev_0.xml ESI_IAI_CON_ECT_V_1_07_Rev_0.zip
SCON-CAL
ACON-CA
DCON-CA
ESI_IAI_CON_ECT_V_1_07_Rev_0.xml ESI_IAI_CON_ECT_V_1_07_Rev_0.zip
XSEL-R/S ESI_IAI_SEL_
ECT_V_1_06_Rev_0.xml
ESI_IAI_SEL
ECT_V_1_06_Rev_0.zip
ESI_IAI_SEL_ECT_V_1_07_Rev_1.xml ESI_IAI_SEL_ECT_V_1_07_Rev_1.zip
MSEP
MSCON
ESI_IAI_Gateway_ECT_V_1_07_Rev_0.xml ESI_IAI_Gateway_ECT_V_1_07_Rev_0.zip