ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ฯลฯ ดรอว์อิ้งค์ CAD

เราได้จัดเตรียมดรอว์อิ้งค์ CAD ไว้ให้บริการถึง 2 แบบให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตามจุดประสงค์
ในการใช้งาน โปรดอ้างอิงควบคู่ไปกับตารางสารบรรณสำหรับดาวน์โหลดดรอว์อิ้งค์ CAD ของแต่ละผลิตภัณฑ์

ดรอว์อิ้งค์ CAD 2 มิติ

สามารถดาวน์โหลดดรอว์อิ้งค์ CAD แบบ 2D ของสเปคมาตรฐานทั่วไปได้

รูปแบบ (Format) ที่ใช้งานได้

DXF12 หรือ DXF14

ระบุระยะสโตรค

ไม่สามารถระบุได้ มีการจัดเตรียมดรอว์อิ้งค์ CAD ระยะสโตรค (สเปค) มาตรฐานทั่วไปไว้ให้รุ่นละ 1 ชุด

ดาวน์โหลดได้ที่ - อื่นๆ

ดาวน์โหลดจากโฮมเพจของ IAI

ดรอว์อิ้งค์ CAD พาราเมตริกซ์

สามารถดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 3D/2D ได้โดยระบุสเปค

รูปแบบ (Format) ที่ใช้งานได้
3D
 • รูปแบบ (Format) ที่แปลง
  STEP, SAT, IGES, AutoCAD และอื่นๆ
 • รูปแบบ (Format) เดิม
  SolidWorks, CATIA, Pro/E และอื่นๆ
2D
 • รูปแบบ (Format) ที่แปลง
  DXF, DWG และอื่นๆ
 • รูปแบบ (Format) เดิม
  STEP, SAT, IGES, AutoCAD และอื่นๆ
ระบุระยะสโตรค

ระบุได้ สามารถดาวน์โหลดดรอว์อิ้งค์ CAD ได้ตามระยะสโตรค (สเปค) ที่ต้องการ

ดาวน์โหลดได้ที่ - อื่นๆ

ดาวน์โหลดผ่านบริการ [PARTcommunity] (ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานที่หน้าบริการอีกครั้ง)

ตารางสารบรรณสำหรับดาวน์โหลดดรอว์อิ้งค์ CAD แต่ละรุ่น

○: ใช้ได้ /△: ใช้ได้บางส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ ประเภท ชื่อผลิตภัณฑ์ ดรอว์อิ้งค์ CAD 2 มิติ ดรอว์อิ้งค์ CAD พาราเมตริกซ์
2D 3D
มินิโรโบซิลินเดอร์ แบบสไลเดอร์
แบบมีก้าน (Rod)
แบบเทเบิล
แบบลิเนียร์เซอร์โว
(ไมโครสไลเดอร์ / ไมโครซิลินเดอร์)
โรโบซิลินเดอร์
ซีรี่ส์ RCP5
RCP4 ซีรี่ส์
ซีรี่ส์ RCP3
ซีรี่ส์ RCP2
ERC3 ซีรี่ส์
ซีรี่ส์ ERC2
ซีรี่ส์ RCA2
ซีรี่ส์ RCA
RCS3 ซีรี่ส์
ซีรี่ส์ RCS2
ซีรี่ส์ RCD
หุ่นยนต์แกนเดี่ยว ISB/ISPB
SSPA
ISA/ISPA
ISDB/ISPDB
NS
IF
FS - -
DD
RS
ZR - -
หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉาก ICSB2/ICSPB2 - -
ICSB3/ICSPB3 - -
ICSA2/ICSPA2
ICSA3/ICSPA3
ICSPA4 - -
ICSPA6 - -
IK2/IK3
หุ่นยนต์แบบหลายแกนตั้งฉากความเร็วสูง CT4
เทเบิลท็อป TTA
TT
แบบใช้ได้ในห้อง Clean room RCP2CR
RCACR
RCS2CR
RCS3CR
RCP4CR
ERC3CR
ISDBCR/ISPDBCR
SSPDACR
ISDACR
ISPDACR
ISDACR-ESD
ISPDACR-ESD
IX Clean -
การป้องกันหยดน้ำ แบบสไลเดอร์ RCP4W
RCP2W
แบบมีก้าน (Rod)
(RCP2W・RCAW・RCS2W)
แบบกริปเปอร์
แบบสกาล่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับความเร็วสูง - -
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา -
แบบกันน้ำ โรโบซิลินเดอร์แบบกันน้ำ
หุ่นยนต์สกาล่า IX ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับความเร็วสูง มาตรฐาน
ความเร็วสูง
แขวนผนัง - -
ห้อยเพดาน - -
ลิเนียร์เซอร์โว LSA
LSAS
คอนโทรลเลอร์ MSEP
DSEP - -
ASEP/PSEP - -
AMEC/PMEC - -
PCON-CA/CFA - -
PCON
ACON-CA - -
ACON
SCON-CA - -
SCON
DCON-CA - -
MSCON
PSEL
ASEL
SSEL
XSEL-K/J/P/Q/PX/QX
XSEL-PCT/QCT - -
XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD/SX4
ทีชชิ่งบ๊อกซ์ TB-01 - -
RCM-PST / PS
(Quick teach)
- -
CON-PTA - -
CON-PT - -
CON-T - -
CON-TG - -
SEL-T/TD - -
SEL-TG - -
IA-T-X/XD
RCM-E - -
RCM-P - -
ออฟชั่นเสริมอื่นๆ PS-24
REU-1
RCB-CV/CVG - -
RCB-TU-PIO-A/B
RCB-TU-SIO-A/B