คู่มือการใช้งานอย่างง่าย

คู่มือการใช้งานอย่างง่าย

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานอย่างย่อ ตั้งแต่ขั้นตอนการต่อสายไฟคอนโทรลเลอร์
ไปถึงขั้นตอนการทำงานเบื้องต้น

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ชื่อคอนโทรลเลอร์ ลิงค์
PCON-CA/CFA/CB/CGB/CFB
CGFB คอนโทรลเลอร์
ACON-CA/CB/CGB คอนโทรลเลอร์
DCON-CA/CB/CGB คอนโทรลเลอร์
<クイックスタートガイド~PIO仕様~
第2版【MJ0368-1B】
(3.2MB)