โรโบซิลินเดอร์ที่รวมคอนโทรลเลอร์เป็นหนึ่งเดียว® เปิดตัวซีรี่ส์ใหม่ใน ERC3!

ERC3CR-SA5C/SA7C

สามารถเชื่อมต่อเกตเวย์เข้ากับแอคชูเอเตอร์ ERC3 ได้สูงสุด 4 เครื่อง