เปิดตัวใหม่! โรโบซิลินเดอร์® รุ่นกริปเปอร์ ซีรี่ส์แนวตั้ง

RCD-GRSN

RCP4-GRSML/GRSLL/GRSWL/GRLM/GRLL/GRLW

เปิด-ปิดด้วยความเร็วสูงแรงยึดจับที่เป็นเลิศ! ติดตั้งมา 2 แบบ คือแบบสไลด์และแบบมือจับ