เปิดตัว รุ่นความเร็วสูง RCS3-CT ซีรี่ส์ โรโบซิลินเดอร์ ® !!

RCS3-CT8C/CTZ5C (รุ่นสไลด์เดอร์/รุ่นเทเบิล)

ทำให้มีความเร็วสูงสุด 2500mm/s、ความเร่งความหน่วงสูงสุด 3.2G(ชั่วขณะ สูงสุด 4.8G)เป็นจริงขึ้นได้!
ด้วยประสิทธิภาพด้านความเร็วสูงที่เพิ่มขั้นทำให้ไซเคิลไทม์ลดลงได้