ซีรี่ส์ RCP3

ราคาถูกและบำรุงรักษาได้ง่ายมากขึ้น

เป็นซิลินเดอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ใช้ Pluse motor ซึ่งเหมาะกับงานกดค้าง, การหยุดสนิท

จุดเด่น 1 มีราคาที่ต่ำลงอีก

จากการทบทวนโครงสร้างและชิ้นส่วนอย่างเจาะลึก ได้มีการติดตั้ง Guide, Ball screw, Motor ทำให้มีราคาที่ต่ำลงอีกได้

จุดเด่น 2 สามารถเลือกรุ่นที่ไม่มี Cover ของตัวเครื่องได้

สามารถเลือกรุ่นที่ถอด Cover ของด้านนอกตัวเครื่องและแผ่นสเตนเลสออกได้
Cover สำหรับประกอบกับภายในเครื่องไม่มีความจำเป็น

จุดเด่น 3 ด้วยการเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ยูนิตทำให้ความง่ายในการบำรุงรักษามากขึ้น

มอเตอร์ยูนิตนั้นสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยการขันน็อตออกเพียง 1 ตัว
กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ขอแนะนำรุ่นหลักๆของ RCP3 ซีรี่ส์

ติดตั้ง Pulse Motor / ราคาถูกและบำรุงรักษาได้ง่ายมากขึ้น

แคตตาล็อครุ่นสไลเดอร์ (PDF: 9.5 MB)

รุ่น Motor coupling SA2AC/SA2BC/SA3C/SA4C/SA5C/SA6C
モรุ่น Motor reversing SA2AR/SA2BR/SA3R/SA4R/SA5R/SA6R

แคตตาล็อครุ่นมีก้าน (Rod) (PDF: 9.7 MB)

แบบมอเตอร์ยูนิต ประเภท CouplingRA2AC/RA2BC
แบบมอเตอร์ยูนิต ประเภท ReversingRA2AR/RA2BR

แคตตาล็อครุ่นเทเบิล (PDF: 4.6 MB)

แบบมอเตอร์ยูนิต ประเภท Coupling TA3C/TA4C/TA5C/TA6C/TA7C
แบบมอเตอร์ยูนิต ประเภท Reversing TA3R/TA4R/TA5R/TA6R/TA7R