RCP4 ซีรี่ส์

ซิลินเดอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงสุด 1.5 เท่า, น้ำหนักขนย้าย 2 เท่า

RCP4 ซีรี่ส์ เป็นซิลินเดอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มความเร็วสูงสุด 1.5 เท่า, น้ำหนักขนย้าย 2 เท่า โดยใช้ร่วมกับคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่「Power-Con 150 PCON-CA」

จุดเด่นของ RCP4 แอคชูเอเตอร์

จุดเด่น 1

เมื่อใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่ Power-Con 150 PCON-CA ทำให้มีความเร็วสูงสุด1.5 เท่า, น้ำหนักขนย้าย 2 เท่า

จุดเด่น 1

จุดเด่น 2

สำหรับรูปแบบนั้นได้จัดเตรียมไว้ 3 แบบ คือ แบบ Motor direct, แบบ Motor reversing, แบบ Clean room

จุดเด่น 3

รุ่นมีก้านที่ติดตั้งโครงสร้าง Guide ไว้ภายใน (เรเดี่ยนซิลินเดอร์) ทำให้มีระยะชักยาว (500mm) และรับน้ำหนักในลักษณะเรเดี่ยนโหลดได้

จุดเด่น 3

จุดเด่น 4

จากการที่สามารถถอดเปลี่ยนมอเตอร์ด้วยการคลายน๊อต 1 ตัว ทำให้การบำรุงรักษาทำได้ง่ายมากขึ้น

จุดเด่น 5

รูในการติดตั้งรุ่นสไลด์เดอร์นั้น ใช้ร่วมกับ RCP2 ได้ ดังนั้นจึงสามารถทดแทนเครื่องปัจจุบันได้เลย

จุดเด่น 5

จุดเด่นของ Power-Con 150 PCON-CA

จุดเด่น 1

จากฟังก์ชั่นการนับสะสมจำนวนครั้งที่เคลื่อนที่ทำให้สามารถรู้ข้อมูลจำนวนผลิตหรือกำลังการผลิตได้

จุดเด่น 1

จุดเด่น 2

จากฟังก์ชั้นการนับสะสมระยะทางที่เคลื่อนที่ทำให้สามารถตรวจสอบระยะเวลาที่ต้องทำการบำรุงรักษาได้

จุดเด่น 3

จากฟังก์ชั่นปฏิทิน ทำให้สามารถบันทึกวันเวลาที่มี Alarm เกิดขึ้นได้

จุดเด่น 4

วิธีควบคุมคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถเลือกได้จากแบบ Positioner, แบบ Pulse train, แบบ Field network

จุดเด่น 5

ลดเสียงของการเคลื่อนที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Pulse motor ในย่านความเร็วต่ำ

ฟังก์ชั่นหลักที่สำคัญ

ฟังก์ชั่น Smart Tuning

ด้วยฟังก์ชั่น Smart Tuning ที่เพิ่มเข้าไปใหม่ในซอฟต์แวร์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์สำหรับโรโบซิลินเดอร์ (ตั้งแต่ Ver.8.03.00.00) และ Touch panel teaching (Model CON-PTA) , เพียงแค่ใส่ข้อมูล หมายเลขรุ่นของแอคชูเอเตอร์, น้ำหนักขนย้ายต่างๆ ก็สามารถเซ็ทอัพความเร่งและความเร็วที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
รายละเอียดกรุณาดูได้จากแคตตาล็อค

ขอแนะนำรุ่นหลักๆของ RCP4 ซีรี่ส์

ติดตั้ง Pulse Motor / ความเร็วสูงสุด 1.5 เท่า, น้ำหนักขนย้าย 2 เท่า (เมื่อใช้งานร่วมกับ PCON-CA)

แคตตาล็อครุ่นสไลเดอร์ (PDF: 11MB)

รุ่น Motor coupling SA5C/SA6C/SA7C
รุ่น Motor reversing SA5R/SA6R/SA7R

แคตตาล็อครุ่นมีก้าน (Rod) (PDF: 11 MB)

รุ่น Motor coupling RA5C/RA6C
รุ่น Motor reversing RA5R/RA6R