เปิดตัวซีรี่ส์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา มินิโรโบซิลินเดอร์®RCS2-□5N สเปค 100V / 200V

RCS2-□5N

ลดพื้นที่การติดตั้งและเพิ่มสเปคให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน